Brandlarm

I de flesta nya och befintliga byggnader används antingen klockor, horn eller piezoelektriska signalenheter, medan högtalarlarmsystem vanligtvis endast används i höghus och stora mötesrum. Studier visar att svaret på ringlarm och sirener tenderar att vara långt ifrån optimalt

Leverantörer av brandlarm:


Brandfast Sverige AB

Hylsnyckeln 1
19740 Bro
Tlf.: 08-7554408
E-post: info@brandfast.nu

web

Kompetenser: Hjärtstartare, brandkurser, brandpaket, brandvarnare, flamskyddsutrustning, första hjälpen, utrymningslarm, utrymningsskyltar, utrymningsstegar, brandsläckare för lithiumbränder, utrymningsväst ansvarig, laddare & timer, munskydd, skyltar, batterier

Läs mer om Brandfast Sverige AB


GPBM Nordic

Argongatan 2B
SE-431 53 Mölndal
Tel: +46 (0)31-799 16 00
E-mail: kundservice@gpbmnordic.se

www.gpbmnordic.se

Kompetenser: Batterier, Brandsäkerhet, Brandslang, Brandsläckare, Belysning, Laddare, Laddningsbara batterier, Litium batterier, Pulversläckare

Läs mer om GPBM Nordic


Schneider Electric Sverige AB


Frösundaviks allé 1
16970, Solna (Frösundavik)
Tel.: +46 0771-360370
E-mail: kundcenter.se@schneider-electric.com

www.se.com

Kompetenser: Automation, Avbrottsfri kraft (UPS), Elbilsladdare, Frekvensomriktare, Givare, Nödljus, Brandvarnare, Överspänningsskydd, Elmätning, Ställdon, Apparatskåp, Kapslingar, Operatörspaneler, Industri-PC (HMI)

Läs mer om Schneider Electric Sverige AB


SystemHouse Solutions AB

Mikrofonvägen 28
126 37 Hägersten, Sverige
Tlf.: +46 10 303 99 70
E-mail: info@systemhousesolutions.com

web

Kompetenser: Larm och passersystem, Brandlarm och brandsäkerhet, besökssystem

Läs mer om SystemHouse Solutions AB


Täby Brandskyddsteknik AB

Okvistavägen 13
186 40 Vallentuna, Sweden
Tlf.: +46 8-792 16 01
E-post: info@tbt.se

web

Kompetenser: Aktivt brandskydd, passivt brandskydd, brandtätning, skyltar, nödbelysning, brandlarm, rökgardiner, branddörrstängning, rökluckor, branddörrar, pulversläckare, skumsläckare, koldioxidsläckare, fettbrandsläckare, pulversprinkler, brandposter, släcksystem, ledbelysning

Läs mer om Täby Brandskyddsteknik AB


Mer kunskap om brandlarm:

Att varna de boende och varna brandkåren är två viktiga faktorer att ta hänsyn till vid en brandteknisk dimensionering. Normalt varnas människor som utsätts för eld på något av följande sätt: 1. du upptäcker att det finns en brand, t.ex. rök, lågor, värme. 2. du hör ett installerat brandlarm eller brandvarnare, eller om du larmas över ett högtalarsystem. 3. en annan person gör en medveten om branden


Nytt brandlarmsystem till Liljeholmstorget Galleria


20.nov 2023


Brandlarmanläggningen är nu i drift och i månadskiftet räknar man med att även driftsätta AlViS-systeme

Målsättningen med byte av brandlarm var att ägaren Citycon ville ha ett modernt system där man enkelt kan göra förändringar över tid och samtidigt ha möjligheten att styra anläggningen från ett överordnat övervakningssystem. Lösningen, som installerades och driftsattes av TMP Alarm AB, blev brandlarmet SecuriFire kompletterat med det grafiska övervakningssystemet AlViS.

- Huvudanledningen till att vi valde att byta ut brandlarmet var att det började bli svårt att få tag i reservdelar och det var dessutom problem att på ett smidigt sätt göra förändringar och uppdateringar. Vi ville ha ett modernt, lättarbetat system som vi enkelt kan bygga ut och samtidigt ha möjlighet att via ett överordnat system kunna övervaka brandlarmet på distans, säger Johan Hultman, Senior Property manager Citycon.

Ett 90-tal butiker
Liljeholmstorget Galleria ligger i Stockholm och ägs och förvaltas av Citycon, som har 33 köpcentrum i fem länder. Gallerian har en yta på totalt 27 200 kvadratmeter med tre butiksplan och ett 90-tal butiker, kontorsplan samt två garagevåningar. Sedan flera år tillbaka har TMP Alarm AB serviceavtal med Citycon Liljeholmstorget Galleria gällande brandlarmet.

- Vi har utfört kvartalsprov, service och ombyggnationer av det tidigare brandlarmet, en stor anläggning som var mycket komplex och inte helt lättarbetad. Då det hela tiden händer mycket i en galleria med butiker som flyttar in- och ut samt att butiksytor ändras samtidigt som det är många andra tekniska system som ska styras via brandlarmet, gjorde att det blev alltmer utmanande att jobba med det gamla systemet, säger Sandra Radefalk, operativ chef TMP Alarm AB.

Krav på överordnat system
Citycon Liljeholmstorget Galleria hade under flera år haft dialog med TMP Alarm om planerna på att byta ut brandlarmet och samtidigt investera i ett överordnat system, där man på distans kan ha kontroll på flera olika säkerhetssystem och även styra vissa funktioner.

- Förra hösten fick vi en förfrågan om att offerera och tog då kontakt med Elektroskandia för att tillsammans ta fram förslag på en lämplig anläggning. Vi är en av Elektroskandias Securiton Partners och har installerat en hel del SecuriFire brandlarm genom åren. Det är ett kompetent system som kan anpassas efter olika kunders behov. Första steg blev därför att vi tillsammans med Johan Hultman på Citycon besökte Elektroskandia där de i sin utställning visade upp och gick igenom möjligheterna med SecuriFire samt dessutom det grafiska övervakningssystemet AlViS, säger Sandra.

- Att ha ett överordnat system var viktigt för att, från vår driftdator eller från bevakningscentralen, kunna ha kontroll över brandlarmet på distans och även möjlighet att styra funktioner. Vi ville också att det skulle vara ett öppet system så att vi i framtiden även kan lägga in och övervaka bland annat passagesystem och inbrottslarm, säger Johan Hultman.

Planering och samordning av arbetet
Citycon Liljeholmstorget Galleria och TMP Alarm AB började installationsarbetet i januari i år. I möjligaste mån har man använt det befintliga kablaget, men har även behövt göra en del kompletteringar.

- Den stora utmaningen med projektet har varit att vi installerat med centrumanläggningen i drift där vi behövt ta hänsyn till såväl de som arbetar i butikerna som deras kunder. Då gallerian till största delen består av butiksytor har det ställts höga krav på planering och samordning av arbetet, dels med Citycon Liljeholmstorget Galleria dels med butiksinnehavarna, säger Sandra Radefalk.

Brandlarmanläggningen är nu i drift och i månadskiftet räknar man med att även driftsätta AlViS-systemet.

- Vi är nöjda med den nya brandlarmsanläggningen och TMP Alarm AB har skött såväl installation som planering exemplariskt. Vi har under projektets gång inte fått in ett enda klagomål från våra hyresgäster, vilket är mycket bra då allt arbete skett i ett så publikt område. Samarbetet med alla inblandade har fungerat jättebra, avslutar Johan Hultman.


Linjär värmedetektor brandskyddar i utmanande miljö


06.okt 2023


Christer de Wahl, Elektroskandia och Matias Köping, Newsafe

Med Securitons breda sortiment av brandlarmsprodukter finns möjligheter att skydda alla typer av objekt. Ett av många är Skutskärs Trä, vars fyra anläggningar säkras av brandlarmet SecuriFire och linjära värmedetektorer ADW 535. Samtliga anläggningar på ett effektivt sätt med hjälp av molnlösningen SecuriCloud.

För drygt två år sedan skulle Newsafe Gävle installera brandlarm i Skutskärs Trä:s anläggning i Skutskär. Elektroskandia hade levererat all materiel men det hade ännu inte monterats. Då inträffade det man inte trodde skulle kunna ske. Den 3500 kvadratmeter stora anläggningen, fylld med virke, stallströ och pellets, fattade eld och brann ner till grunden.

- Vi har samarbetat med Skutskärs Trä nu under flera år då det gäller säkerhetssystem till deras anläggningar, men tyvärr hann vi inte få upp brandlarmet i Skutskär innan det var för sent, säger Matias Köping, projektledare Newsafe Gävle.

Newsafe är en oberoende säkerhetsleverantör som säljer, installerar och utför service på brandlarm, passersystem, inbrottslarm, övervakningskameror och lås. Företaget är också en av Elektroskandias Securiton Partners.

Fyra anläggningar
Skutskärs Trä impregnerar trävaror till hyvlerier och erbjuder stallströ till bland annat hästägare och företaget finns på fyra orter, Skutskär, Valbo, Lesserud och Veddige.

- Vi fick förtroendet att utrusta samtliga Skutskärs Trä:s anläggningar med brandlarm och började med de övriga orterna medan anläggningen i Skutskär återuppbyggdes. Det är en utmanande miljö med mycket spån och damm och en traditionell rökdetektor skulle inte klara uppgiften utan snabbt damma igen och falsklarma. Vi valde därför istället en linjär värmedetektor från Securiton, säger Matias.

Känner av temperaturökningar
Elektroskandias marknads- och försäljningschef Säkerhet, Christer de Wahl, som var inblandad i projektet från start, förklarar funktionen hos en linjär värmedetektor.

- Den linjära värmedetektorn SecuriSens ADW 535 fungerar perfekt även i mer utmanande miljöer. Med sin långa livslängd och underhållsfria utformning är ADW535 idealisk i extrema miljöer, exempelvis ett sågverk. Enheten fungerar på det sätt att vid brand expanderar luften i det trycksatta sensorröret då det utsätts för ökad temperatur. Överstiger trycket i enheten de uppsatta kriterierna utlöses brandlarm på ett effektivt sätt, säger Christer.

Kontroll på distans med SecuriCloud
Newsafe har också använt sig av molntjänsten SecuriCloud till samtliga fyra anläggningar. Varje centralapparat är ansluten till en router som är uppkopplad mot Securitons molntjänst och med SecuriCloud kan de på distans få information och se statusen på varje SecuriFire-anläggning.

- Med hjälp av SecuriCloud kan vi bland annat se felsymtom, göra vissa konfigurationsändringar etc. Och om det blir fel på en anläggning som ligger flera mil bort kan vi skicka dit en lokal samarbetspartner istället för att åka själva. Det ger oss möjlighet att följa våra kunder och geografiskt och jobba över större distrikt. Det här är första gången vi använder oss av SecuriCloud, men vi ser det som en mycket bra lösning som vi kommer använda oss av på flera projekt framöver, säger Matias Köping och fortsätter:

- Tack vare samarbetet med Elektroskandia och Securitons breda produktsortiment har vi verkligen kunnat erbjuda Skutskärs Trä en heltäckande och samtidigt smidig brandlarmslösning.


GPBM – Vem har sagt att brandvarnare måste vara runda?
Samarbetet mellan Industridesignern Lars Wettre och Housegard karaktäriseras av en design som avviker från den vedertagna cirkulära brandvarnarformen. I stället har Wettre inspirerats av den skandinaviska naturen och dess former. Nu lanserar Housegard ännu en brandvarnare i Pebble-serien – den seriekopplade varnaren Pebble Link.

Pebble Link är namnet på den senaste och mest avancerade brandvarnaren i serien. Det som skiljer från övriga brandvarnare i Pebble-familjen är främst att den är sammankopplingsbar. Det innebär att alla varnare i samma system varnar när en av dem triggas. Larmar en, larmar alla!

  • En brand utvecklas snabbt och därför är det avgörande att få tidig varning. Har man satt upp flera seriekopplade brandvarnare i bostaden kan man vara säker på att alla i hemmet hör larmet och vaknar om en brand skulle uppstå, oavsett var i hemmet man befinner sig, säger Filip Sahlberg, produktchef för Housegard på GPBM Nordic.
  • Förutom att man slipper lägga tid och pengar på årliga batteribyten är detta ytterligare en säkerhetsaspekt, förklarar Filip Sahlberg. Många gånger börjar brandvarnaren pipa när man ligger och sover. De flesta går då upp och sliter ut batteriet och lägger brandvarnaren på bordet. Då står man utan brandskydd i en eller flera dagar. Med inbyggt 10-årsbatteri slipper du byta batteri vilket både är kostsamt och ett säkerhetsproblem.

Pebble Link har även ett inbyggt batteri som varar i 10 år. Efter denna period signalerar brandvarnaren att det är dags att byta ut den mot en ny.

Med Pebble Link följer både traditionella monteringsskruvar och 3M monteringstejp. Med 3M-tejpen blir monteringen extra snabb och enkel, utan borrhål i taket. Det medföljer även ett dammskydd som kan träs över varnaren och skyddar dess sensor vid t.ex. renoveringsarbeten.

Pebble Link finns tillgänglig i Housegards webbshop och i butiker runt om i landet.