Nytt brandlarmsystem till Liljeholmstorget Galleria

Brandlarmanläggningen är nu i drift och i månadskiftet räknar man med att även driftsätta AlViS-systeme

Målsättningen med byte av brandlarm var att ägaren Citycon ville ha ett modernt system där man enkelt kan göra förändringar över tid och samtidigt ha möjligheten att styra anläggningen från ett överordnat övervakningssystem. Lösningen, som installerades och driftsattes av TMP Alarm AB, blev brandlarmet SecuriFire kompletterat med det grafiska övervakningssystemet AlViS.

– Huvudanledningen till att vi valde att byta ut brandlarmet var att det började bli svårt att få tag i reservdelar och det var dessutom problem att på ett smidigt sätt göra förändringar och uppdateringar. Vi ville ha ett modernt, lättarbetat system som vi enkelt kan bygga ut och samtidigt ha möjlighet att via ett överordnat system kunna övervaka brandlarmet på distans, säger Johan Hultman, Senior Property manager Citycon.

Ett 90-tal butiker
Liljeholmstorget Galleria ligger i Stockholm och ägs och förvaltas av Citycon, som har 33 köpcentrum i fem länder. Gallerian har en yta på totalt 27 200 kvadratmeter med tre butiksplan och ett 90-tal butiker, kontorsplan samt två garagevåningar. Sedan flera år tillbaka har TMP Alarm AB serviceavtal med Citycon Liljeholmstorget Galleria gällande brandlarmet.

– Vi har utfört kvartalsprov, service och ombyggnationer av det tidigare brandlarmet, en stor anläggning som var mycket komplex och inte helt lättarbetad. Då det hela tiden händer mycket i en galleria med butiker som flyttar in- och ut samt att butiksytor ändras samtidigt som det är många andra tekniska system som ska styras via brandlarmet, gjorde att det blev alltmer utmanande att jobba med det gamla systemet, säger Sandra Radefalk, operativ chef TMP Alarm AB.

Krav på överordnat system
Citycon Liljeholmstorget Galleria hade under flera år haft dialog med TMP Alarm om planerna på att byta ut brandlarmet och samtidigt investera i ett överordnat system, där man på distans kan ha kontroll på flera olika säkerhetssystem och även styra vissa funktioner.

– Förra hösten fick vi en förfrågan om att offerera och tog då kontakt med Elektroskandia för att tillsammans ta fram förslag på en lämplig anläggning. Vi är en av Elektroskandias Securiton Partners och har installerat en hel del SecuriFire brandlarm genom åren. Det är ett kompetent system som kan anpassas efter olika kunders behov. Första steg blev därför att vi tillsammans med Johan Hultman på Citycon besökte Elektroskandia där de i sin utställning visade upp och gick igenom möjligheterna med SecuriFire samt dessutom det grafiska övervakningssystemet AlViS, säger Sandra.

– Att ha ett överordnat system var viktigt för att, från vår driftdator eller från bevakningscentralen, kunna ha kontroll över brandlarmet på distans och även möjlighet att styra funktioner. Vi ville också att det skulle vara ett öppet system så att vi i framtiden även kan lägga in och övervaka bland annat passagesystem och inbrottslarm, säger Johan Hultman.

Planering och samordning av arbetet
Citycon Liljeholmstorget Galleria och TMP Alarm AB började installationsarbetet i januari i år. I möjligaste mån har man använt det befintliga kablaget, men har även behövt göra en del kompletteringar.

– Den stora utmaningen med projektet har varit att vi installerat med centrumanläggningen i drift där vi behövt ta hänsyn till såväl de som arbetar i butikerna som deras kunder. Då gallerian till största delen består av butiksytor har det ställts höga krav på planering och samordning av arbetet, dels med Citycon Liljeholmstorget Galleria dels med butiksinnehavarna, säger Sandra Radefalk.

Brandlarmanläggningen är nu i drift och i månadskiftet räknar man med att även driftsätta AlViS-systemet.

– Vi är nöjda med den nya brandlarmsanläggningen och TMP Alarm AB har skött såväl installation som planering exemplariskt. Vi har under projektets gång inte fått in ett enda klagomål från våra hyresgäster, vilket är mycket bra då allt arbete skett i ett så publikt område. Samarbetet med alla inblandade har fungerat jättebra, avslutar Johan Hultman.

Hitta leverantörer av brandlarm här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *