SICK och Endress+Hauser tar sig an processautomation med gemensamma krafter

Matthias Altendorf, VD för Endress+Hauser-koncernen med huvudsäte i Reinach, Schweiz.

Företag undertecknar samförståndsavtal om strategiskt partnerskap

Tyska tillverkarna av sensorer, SICK, och specialisterna inom mätteknik och automationslösningar, schweiziska Endress + Hauser, vill intensifiera samarbetet. Båda företagen har som målsättning att ingå ett strategisk partnerskap inom affärssegmentet processautomation på SICK, och har tecknat en gemensam samförståndsavtal.

Genom förenade krafter strävar båda företagen mot målet att ytterligare förbättra stödet till kunderna inom områden som energi- och resurseffektivisering och i arbetet för att skydda klimat och miljö.
Målet för partnerskapet är att utvidga Endress+Hausers produktsortiment med processanalys, och mätningsteknik av gasflöden från SICK. De två företagen avser att etablera ett samriskföretag för tillverkning och vidareutveckling av processtekniken från SICK. Sälj- och underhållsavdelningen inom affärssegmentet processautomation på SICK kommer att bli en del av Endress+Hausers globala nätverk.
Affärssegmentet sysselsätter för närvarande fler än 1 400 anställda i 28 länder och genererar mer än 350 miljoner euro i årlig försäljning.

Kompletterar varandra inom processautomation
Processtekniken som de båda företagen erbjuder kompletterar varandra. Processanalys och mätningsteknik av gasflöden från SICK – till exempel för övervakning av rengöringsprocesser för rökgas eller för mätningar av gasflöden – används i synnerhet inom anläggningar för avfallsförbränning, kraftstationer, stål- och cementtillverkningsanläggningar, inom olje- och gastillverkningsindustrin och inom den marina sektorn.
De båda företagen har tidigare arbetat tillsammans i fristående beställningsarbeten på projekt- och kundbasis.
Såväl aktieägarfamiljerna som de beslutsfattande instanserna inom SICK och Endress+Hauser backar upp det planerade strategiska partnerskapet. Genom att utgå från samförståndsavtalet arbetar experter från de båda företagen minutiöst för att bestämma hur samarbetet bäst kan åstadkommas och förverkligas. Avtalet förväntas att ratificeras innan slutet av första kvartalet 2024, medan avslutet på transaktionen planeras till mitten av nästa år.

Läs hela pressleasen här: Pressrelease

Läs ocksa: Endress+Hauser levererar processinstrumentering till Kaunis Iron
Endress+Hauser AB's Företagsprofil

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *