Uppskattad livslängd på gummimaterial

Relaxationssystem för kontinuerlig mätning av gummi i tryck eller töjning enligt ISO 3384, ISO 6914 och ASTM D6147

Vill du veta uppskattad livslängd på dina gummimaterial, eller jämföra åldringsegenskaperna mellan olika gummimaterial? Ett effektivt sätt är att köra prov med spänningsrelaxation enligt ISO 3384. Fram till 31 december 2023 erbjuder vi ett kampanjpris på livslängdsuppskattning, se faktaruta här intill.

Hur fungerar relaxationsprovning?

Vid relaxationsprovning komprimerar man ett prov mellan två plattor, vanligtvis 25 %. I provriggen mäts kraften och temperaturen vilka registreras kontinuerligt. Provningen sker oftast i luft vid en lämplig åldringstemperatur för materialet. Det kan även utföras i töjning och i vätska.

Vid komprimering av ett gummimaterial mäter man kraften och hur den minskar med tiden. I början sker oftast en snabb nedgång i kraften och sedan övergår den i en långsammare nedgång. Den initiala kraftnedgången kommer från fysikaliska effekter när molekylkedjorna och fyllmedel hittar nya vilopositioner under komprimeringen. Den långsammare kraftnedgången vid längre tider orsakas av brott i molekylkedjorna och är ett mått på åldringen.

Läs mer här

Läs också: LabTop - ny serie...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *