Densitets- och massflödesmätning med multiparametermätare FLOWave typ 8098

Med den kompakta och underhållsvänliga flödesmätaren FLOWave går det nu även att mäta och övervaka densitet och massaflöde. Läs mer om möjligheterna och fördelarna som detta kan innebära för din anläggning

Den kompakta lösningen: en apparat för många mätparametrar och användningsområden

FLOWave typ 8098 kan mäta mycket annat än bara flöde. Sensorn kan exempelvis identifiera byten av vätskor och gasblåsor i mediet. Apparaten registrerar nämligen olika mätparametrar samtidigt och utvärderar dessa:

  • Flöde / volymflöde
  • Temperatur
  • Akustisk överföringsfaktor
  • Differentieringsfaktor

I vanliga fall krävs det flera apparater för att övervaka alla dessa parametrar. FLOWave kan mäta samtliga av dessa parametrar i en enda apparat. Nu kan FLOWave dessutom hantera ännu fler mätparametrar.

Nya mätparametrar i FLOWave

  • Densitet (i kg/l, g/cc, …): Densitet innebär förhållandet mellan massa och volym. Bestämningen av densiteten sker i FLOWave med hjälp av vätskans akustiska parameter. Den avgörande fördelen är att mätvärdet kan registreras direkt under den löpande processen vid en fastställd mätpunkt.
  • Massaflöde (i t/h, kg/min, …): Massaflöde är en dynamisk massa-per-tid-enhet och definieras som ett mediums massa, som passerar genom ett tvärsnitt under en viss tid. Genom att mäta med SAW-tekniken, som också tillämpas i FLOWave, beräknas massaflödet med hjälp av mätvärdena densitet och volymflöde (flöde). Andra mätprinciper, som Coriolis, använder sig av massaflöde och densitet för att få fram volymflöde.

Dessa tillkommande mätvärden finns även att tillgå för nya FLOWave-apparater och kan väljas till efter behov när man köper dem. På det sättet kan du kan själv avgöra vilka funktioner du vill använda. För apparater som redan har börjat användas är det tyvärr inte möjligt att aktivera de extra mätvärdena på grund av tekniska skillnader, eftersom det påverka mätnoggrannheten.

Multiparameter-flödesmätare: tilläggsfunktioner ger fler användningsområden

FLOWave används redan sedan 2015 i många olika processer och typer av flödesmätningar, medan dess föregångare sedan dess framför allt används inom läkemedels- och livsmedelsindustrin. Tack vare de nya mätparametrarna kan typ 8098-modellen exempelvis används inom följande områden:

  • Vid flödesmätning av matolja
  • Vid massaflödesmätning av vätskor inom läkemedelsindustrin
  • Vid blandning och mixning av alkoholhaltiga och alkoholfria drycker

Överblick över fördelarna för dig

✓ En enda apparat för många mätvärden vilket ger mindre arbete med att installera och hantera apparater
✓ Långvarigt stabila processvärden, inga tryckförluster och enkel rengöring tack vare den väl genomtänkta konstruktionen
✓ Avbrottsfri processövervakning som möjliggör snabbt agerande vid störningar som exempelvis vätskeförändringar
✓ Skyddsklass IP65, ATEX, IECEx eller CRN för användning i krävande miljöer
✓ Hygienisk apparatkonstruktion i rostfritt stål

Välj din FLOWave nu

Välj bara de mätvärden och tekniska egenskaper som du vill ha i vårt produktfilter, så får du precis den FLOWave som du behöver för ditt användningsområde. Du kan beställa FLOWave-produkter direkt online i Bürkert eShop. 

Läs mer här

Läs ocksa: Så kan Bürkert göra er verksamhet mer energieffektiv
Burkert Sweden AB's Företagsprofil

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.