Syregodkännande för GEMÜs vridspjäll

Vridspjällserien GEMÜ R480 Victoria från den tyska ventilspecialisten GEMÜ har i specialutförande godkänts för användning med processmediet syre.

I utförandet för syre har alla medieberörda tätningsmaterial och tillsatsmedel (smörjmedel och skruvförband) på vridspjällserien Victoria nu testats och godkänts av den tyska materialforsknings- och provningsorganisation BAM. Olämpliga oljor och fetter kan orsaka bränder, och därför måste alla medieberörda komponenter alltid noggrant rengöras.
Provningen för BAM-godkännnandet utfördes i enlighet med standarderna DIN EN 1797 och ISO 21010. Godkännandet gäller enbart för användning av syre i gasform vid drifttemperaturer upp till 60°C och tryck på max. 15 bar. De syregodkända vridspjällen i modellserien GEMÜ R480 Victoria är markerade med specialfunktion O. Godkännandet avser tätningsmaterialet EPDM kod E och skivmaterial rostfritt stål kod A.

Läs mer här

Hitta leverantörer av vridspjällsventiler här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.