Så enkelt att det nästan är löjligt

När QTF kommer ut till en kund som har problem med sina värme-/kylsystem och systemvätskan visar höga gasnivåer trots att kunden har köpt och installerat en på marknaden vanligt förekommande vakuumavgasare så brukar reaktionen vara ”det kan inte vara sant”.

Kunden kan ha investerat 50–100 000 kr för att bli av med gaserna i systemvätskan, utan att någonsin ha mätt gasnivån. Det första QTF gör vid besiktning av energisystem är att mäta syrenivånDet borde fler göra! När avgasning och rening sätts in som åtgärd för att få ner en förhöjd gasnivå mäts alltid vätskan igen för att se när avgasningen är färdig, dvs. mindre än 0,5 mg syre/liter. Det borde fler göra!

För att hjälpa kunder som har vakuumavgasare i sina system att se om de verkligen fungerar har QTF tagit fram en enkel anordning som visar den ackumulerade mängden gas som en avgasare tar ur systemet.

FY BUBBLAN

Vi gav anordningen namnet ”FY BUBBLAN” för något måste den ju heta. Den är så enkel att du kan göra den själv men om du vill så kan du skriva till QTF och få en gratis. Vi bjuder på de hundra första, sedan tar vi ett självkostnadspris. Men som sagt, den är enkel att göra själv och vi berättar gärna hur vi gjorde.

Alla undertrycksavgasare släpper ut sina avgasade gaser ur någon form av avluftare. Orkar du stå och titta på medan avgasaren kör sin cykel så kan du nog få se någon bubbla om du har lite tur.

FY BUBBLAN samlar upp gaserna i den inre flaskan och visar den ackumulerade mängden genom att stiga på vattenytan i den yttre flaskan. Kolla till den efter en dags cykel, har inget hänt kolla igen efter en vecka. Ser du fortfarande inte att den inre flaskan har stigit upp så är antingen systemet gasfritt eller så gör avgasaren ingen nytta. En fungerande avgasare bör ge utslag även om systemet har godkänd syrenivå under 0,5 mg syre/liter. Vitsen med en underhållsavgasare är ju att den ska kunna hålla ett avgasat systems nivåer från att stiga till nivåer som skadar systemet (korrosion) eller nivåer som ger energiförluster genom att försämra vätskans energibärande egenskaper, försämra flöde och effekten på växlare.

Det finns även ett värre scenario än att din avgasare inte fungerar och det är att den suger in luft i systemet istället för att trycka ut gaserna. Det kan hända om magnetventilen i vissa konstruktioner har satts igen av till exempel magnetit. Det är tyvärr inte så ovanligt som det låter. Men FY BUBBLAN kommer att upptäcka det också. Vattnet i den yttre flaskan minskar för att till slut försvinna. Du kan ju ställa en liknande flaska med lika mycket vatten bredvid för att försäkra dig om att det inte bara är avdunstning (om det var länge sedan du kollade nivån).

Flög FY BUBBLAN i taket?

Många vakumavgasare på marknaden ger väldigt liten effekt och dessutom är många av dem designade för att endast köra sina avgasningscykler 1h/dygn. Då kan man fortfarande ha höga gasnivåer i sina system, trots att man installerat avgasare. För att hjälpa fastighetsägare, tekniska förvaltare och andra systemansvariga att identifiera om deras avgasare fungerar har QTF tagit fram FY BUBBLAN.

QTF:s underhållsavgasare som installeras efter snabbavgasning med tjänsten QTF-metoden är designad för kontinuerlig drift. Den har en deplacementpump som ger konstant undertryck och avgasning. Snabbavgasning utförs med professionell utrustning som tar ner höga gasnivåer till mindre än 0,5 mg syre per liter på ett par dagar.

Väldigt viktigt

Det är så viktigt för energibesparing och korrosionsbekämpning att få bort gaser i systemvätska, att QTF har engagerat sig i standardiseringsarbetet för att definiera krav på systemvätskor på både svensk (SiS) och europeisk nivå (PrEN17671). Med en gemensam standard underlättas både kravställande och åtgärder för att uppnå effektiva och hållbara system.

Anmäl er gärna till SiS webbinarium där vi informerar om arbetet kring design av vattenbaserade värme-/återvinnings- och kylsystem. Systemen finns i de flesta typer av fastigheter, industrier och verksamheter. Uppskattningsvis kan 80 % av dessa system minska sin energianvändning med i genomsnitt 5-7 % genom att avgasa och rena systemvätskan.

Webbinariet hålls digitalt den 2 december kl. 10-11 via mötesverktyget Zoom och är kostnadsfritt.

Läs också: QTF i gemensamt...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *