QTF i gemensamt utvecklingsprojekt om IoT med Linnéuniversitetet

Internet of Things för små och medelstora företag är ett projekt som Linnéuniversitetet (Lnu) och samarbetspartners* erbjuder till företag som vill utveckla produkter eller tjänster inom området med t.ex kontroll, avläsning och styrning över internet. 

QTF krokar arm med Lnu för att snabba upp utvecklingen av sina fjärrstyrda utrustningar. Man har redan CMU System Monitor på marknaden, vilken hos flera olika kunder kontinuerligt mäter syre, temperatur och tryck för att kunna identifiera statusen på systemvätska och till och med diagnosticera problem i system. Se bl.a. film i Youtubekanalen QTF (youtu.be/8i-Og9yMZ8U).

Nu ökar man takten på produktutvecklingen till att omfatta fler funktioner och fler utrustningar. Funktioner som ger information om systemvätskan, när avgasning och rening behövs eller är färdig. Information som hjälper till vid analysen av vätskan såväl som för att effektivisera hanteringen av uppdragen till kund. Inget mer åkande för att se om pågående åtgärder är färdiga eller ej. Utrustningen talar själv om när den är färdig och kan flyttas till ett annat uppdrag. 

I takt med att fler funktioner blir tillgängliga på marknaden och vissa patent klara så kommer mer detaljer om vad som mäts och hur.

Hitta leverantörer av IoT lösningar här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.