Pepperl+Fuchs – Tvådelat överspänningsskydd M-LB-4000

Pepperl+Fuchs – Tvådelat överspänningsskydd M-LB-4000

Modularitet, loop-frånkopplingsfunktion samt felövervakning för signalledningar upp till SIL 3 enligt IEC/EN 61508 – alla dessa funktioner kombineras i det nya överspänningsskyddet M-LB-4000 från Pepperl+Fuchs.

M-LB-4000 består dels av ett tvådelat överspänningsskydd, dels ett tvådelat system för övervakning av felstatus. Skyddsmodulen innehåller alla skyddskomponenter. Den kan ersättas utan verktyg samtidigt som basmodulen fortfarande är i drift. Enheten har en statusindikator på frontpanelen. Även om du drar i skyddsmodulen förblir den relevanta signalkretsen fortsatt inkopplad via basmodulen, monterad på en DIN-monteringsskena. Frånkopplingsprocessen orsakar inga signalstörningar, vilket innebär att skyddsmodulen kan bytas ut utan att påverka driften i en anläggning.

M-LB-4000 är enkel att driftsätta och underhålla genom en loop-frånkopplingsfunktion och byte av skyddsmodul kan ske under pågående drift utan avbrott.

Om skyddsmodulen vrids 180 grader och ansluts, kommer signalkretsen att brytas genom den integrerade isoleringsfunktionen. Detta förenklar servicearbeten och loop-kontroller och gör det möjligt att utföra isoleringstester vid driftsättning eller upprepad testning.

De två komponenterna i felstatusmodulen övervakar status för flera överspänningsskyddsbarriärer. Kitet består av två delar; den optiska sändaren/mottagaren och den optiska avvikelseenheten. Om ett fel uppstår i någon av barriärerna som ska övervakas avbryts den optiska signalen och felet identifieras. Felstatusmodulen är utrustad med en LED-statusindikator för visuell inspektion av överspänningsskyddet vilket möter de normativa kraven för regelbunden testning. Dessutom finns en utgång för statusmeddelanden tillgänglig, för att blocket där felet uppstod ska kunna identifieras. En felstatusmodul kan övervaka upp till 50 moduler.

Med sina 6 mm sparar modulernas lilla bredd plats i kopplingsskåpet. Vid eftermontering kan vanliga befintliga frånkopplingsplintar bytas ut, oavsett utrymmesbehov.

Hitta Leverantörer av överspänningsskydd här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *