Finja Betong startar en marknadsplats för återbruk av byggvaror på Facebook

Finja Betongs nya marknadsplats för återbruk av byggmaterial på Facebook heter Finja Reuse. Det är en köp- och säljgrupp där privatpersoner kan lägga upp annonser med Finja Betongs produkter i andra hand. Medlemmar som köper, säljer, skänker eller byter – är gruppens motor.

Finja Reuse kommer att innehålla köp- och säljannonser från privatpersoner som har Finja Betong-produkter över från bland annat slutförda projekt. Det kan vara allt från torrbruk och block till grunder, cellplast och tillbehör.

Med detta vill företaget öka medvetenheten om återbruk och inspirera fler till ett mer hållbart och cirkulärt tänk gällande byggvaror. Samt göra det enklare för människor att återbruka Finja Betongs produkter.

Medlemmar ansvarar själva över sina köp- och säljinlägg och kontakt med potentiell köpare. Finja Betong kontrollerar inte transaktioner eller kommunikation mellan parterna. Villkor för publiceringar står i gruppens informationsruta.

Finja Reuse är ytterligare ett steg framåt i Finja Betongs hållbarhetssatsning. Att privatpersoner kan erbjuda byggvaror i andra hand genom en Facebook-grupp som företaget själva har skapat, är något nytt och unikt! Företaget utvecklar ständigt nya lösningar för ett hållbart och långsiktigt handlade av byggmaterial.

Hitta leverantörer av betong här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *