Anolytech vann Region Västernorrlands upphandling om att installera skydd mot legionella

Anolytech har vunnit en upphandling av Region Västernorrland om att installera ett system för desinficerat vatten på Sollefteå lasarett. För Anolytech innebär det att man ökar marknadsandelen inom Legionellabekämpning och ett genombrott i arbetet med att leverera till sjukhus och andra vårdinrättningar.

Anolytech kommer att installera sitt system för desinficering i syfte att smittämnen i vattenledningarna på Sollefteå lasarett avdödas genom en kontinuerlig tillförsel av pH-optimerad hypoklorsyra som produceras direkt på plats. Metoden skiljer sig från vad som är vanligt, d v s att man hanterar legionellautbrott när de redan uppstått p g a t ex stillastående vatten. Problemet med den traditionella metoden är att den är ineffektiv och kräver att man byter bl a duschmunstycken, vilket är resurskrävande.

– Installationen på Sollefteå lasarett blir en viktig referens för vårt sätt att miljövänligt desinficera vatten på sjukhus och andra vårdinrättningar så att legionellautbrott aldrig uppstår. Att vara delaktiga i att säkra samhällsviktiga verksamheter och fastigheter är något vi verkligen brinner för. Människor dör varje år p g a legionella, så behovet är stort, säger Cristan Sterning, försäljningschef Anolytech.

När svenska Anolytech 2005 presenterade ett nytt och miljövänligare sätt att desinficera vatten utan kemikaliervar många skeptiska. 17 år senare framställer företagets utrustning dagligen en unik pH-optimerad hypoklorsyra av vatten, salt och el som avdödar bakterier, virus, mögel, svampar och sporer genom miljövänlig desinficering av vatten, händer och ytor för europeiska kunder inom olika branscher. Produktionen av desinficeringsmedel sker på plats i ett cirkulärt system.

Anolytechs anläggning på Sollefteå lasarett förväntas vara installerad och i full drift i juli i år. 

För mer information:

Cristan Sterning, försäljningschef Anolytech Norden AB, 0411-24 30 33

Sandra Lindström, VD Anolytech Norden AB, 0737-57 32 38

Svenska Anolytech utvecklar och säljer sedan 2005 en alkoholfri och cirkulär desinfektionsteknik som avdödar bakterier, virus, mögel, svampar och sporer genom miljövänlig desinficering av vatten, händer och ytor. Tekniken har certifierats enligt ledande standards för desinfektionsmedel (EN 13624, EN 13623, EN 13610, EN 17272, EN 14476, EN 13697, EN 13727 och EN 1500). Kunderna finns i Europa inom lantbruk, livsmedelsproduktion, hotell och fastigheter, offentlig sektor samt sjukvård.

Hitta leverantörer av desinfektionsmedel här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.