Kanalsystem

I ett ventilationssystem står kanalsystemet för mellan 15-40% av det totala systempriset - vanligtvis det lägsta för system där hänsyn tagits till: att kanalsystemet är konstruerat aerodynamiskt korrekt och tryckförlusten bestäms av en korrekt tryckförlustberäkning; att läckaget av kanalsystemet minimeras bland annat genom val av täthetsklass, bestämning av driftstryck och genom begränsning av kanalsystemets inre yta.

Leverantörer av Kanalsystem:


Ahlsell Sverige AB

Liljeholmsv 30
SE-11761 Stockholm
Tlf.: 08-6857000
E-mail:

web

Kompetenser: Automatik, avlopp, dränering, fläktluftvärmare, flänsar för rostfria rör, fästelement, golvbrunnar, gängrördelar, halvkopplingar, hålprofiler, installationsrör, klammer, klämringskopplingar, kopparrör, luftridåer, minikulventiler, montage, pumpar, radiatorer, konvektorer, radiatorventiler och koppel, reglerventiler, rostfria snabbkopplingar, rör rostfria, rördelar rostfria, klämringskopplingar, smide, stål, stålrör och delar, stång, stödhylsor, tryckkärl, tryckstegring, vattenbehandling, WC, ventiler och mätinstrument, VVS automatiska ventiler, VVS filter, VVS injusteringsventiler, VVS kulventiler, VVS stäng - och backventiler, Värme

Läs mer om Ahlsell Sverige AB


Lindab AB

Järnvägsgatan 41
269 82 Grevie
Tel.: 0431-850 00

www.lindab.se

Kompetenser: Fläktar, Kanalsystem, Ljuddämpare, Radon, Spjäll, Ventilation

Läs mer om Lindab AB


Systemair Sverige AB

Industrivägen 3
739 30 Skinnskatteberg
Tel: 0222 440 00

www.systemair.com

Kompetenser: Axialfläktar, Bostadsventilation, Brandspjäll, Brandventilation, Fläktar, Gallerdurk, Industriell ventilation, Injustering, Inomhusklimat, Kanalsystem, Köksfläktar, Luftbehandling, Spjäll till ventilation, Ventilation, Ventilationsaggregat, Ventilationsgaller, Ventilationskanaler, Ventilationssystem

Läs mer om Systemair Sverige AB


Mer kunskap om Kanalsystem:

Ett kanalsystem måste utformas på ett sådant sätt att en tillräckligt hög lufthastighet kan skapas för att transportera luften genom hela kanalsystemet. De måste ordnas på ett sådant sätt att föroreningarna inte lägger sig i kanalerna och så småningom blockerar luftflödet. Exempelvis måste nederbörd effektivt förhindras i kanalsystem för extraktion, där brandfarligt damm finns i betydande mängder. Kanalsystemet måste vara utformat och placerat så att det kan rengöras och saneras. Möjligheten till rengöring och rengöring måste säkerställas genom att det nödvändiga antalet rengöringsluckor, avtagbara kanalbitar eller liknande placeras.

Kanalsystemet måste utformas och placeras så att byggnadens uppdelning i brandceller och brandsektioner beaktas. Skydd mot brand och rökspridning i kanalsystemet anges i DS 428 om brandtekniska åtgärder vid ventilationssystem och danska beredskapsverkets tekniska föreskrifter. Kombination av avgaser är inte tillåten om det kan orsaka brand eller explosion, inklusive dammexplosion. Ventilationskanaler från områden där det finns risk för gnistbildning eller andra möjliga antändningskällor får därför inte anslutas till ventilationskanaler som klassificeras som farliga områden.