Rörsystem

Följande material kan användas för dräneringssystem och rörsystem i jord: glasfiberarmerad polyester, betong, glaserad lera, gjutjärn, rostfri syrafast sula, PVC-rörsystem, PE, PP, PEH, rörsystem i betong

Leverantörer av Rörsystem:


AVLOPPSCENTER

Ekebyvägen 4
725 92 Västerås
Tel: 010 490 10 50

www.avloppscenter.se

Kompetenser: Avlopp, Brunnar, Dränering, Fettavskiljare, Kabelskydd, Oljeavskiljare, Kopplingar, Slang, Tryckrör, Pumpbrunnar, Pumpstationer, Rör, Solcell, Toaletter, WC, UV

Läs mer om AVLOPPSCENTER


Ahlsell Sverige AB

Liljeholmsv 30
SE-11761 Stockholm
Tlf.: 08-6857000
E-mail:

web

Kompetenser: Automatik, avlopp, dränering, fläktluftvärmare, flänsar för rostfria rör, fästelement, golvbrunnar, gängrördelar, halvkopplingar, hålprofiler, installationsrör, klammer, klämringskopplingar, kopparrör, luftridåer, minikulventiler, montage, pumpar, radiatorer, konvektorer, radiatorventiler och koppel, reglerventiler, rostfria snabbkopplingar, rör rostfria, rördelar rostfria, klämringskopplingar, smide, stål, stålrör och delar, stång, stödhylsor, tryckkärl, tryckstegring, vattenbehandling, WC, ventiler och mätinstrument, VVS automatiska ventiler, VVS filter, VVS injusteringsventiler, VVS kulventiler, VVS stäng - och backventiler, Värme

Läs mer om Ahlsell Sverige AB


Lyma Kemiteknik AB

Box 130
23222 Arlöv
Tlf : +46 (0) 40-43 88 00
E-mail: inquiry@lyma.com

web

Kompetenser: Pumpar, Centrifugalpumpar, Tryckluftsdrivna membranpumpar, Slangpumpar, Kugghjulspumpar, Doserpumpar, Elektriska kolvmembranpumpar, Vakuumpumpar, Dränkbara pumpar, Ventiler, Membranventiler, Vridspjällsventiler, Kulventiler, Back & Bottenventiler, Reglerventiler, Rökgasspjäll, Slangventiler, Smutsfilter, Tryckhållningsventiler, Magnetventiler, Synglas, Säkerhetsventiler, Provtagningsventiler, Tankbottenventiler, Rör & rördelar, Flourplastlinat (PTFE & PFA), GAP-rör och rördelar, GAP förstärkta termo- eller flourplaströr och rördelar, Epoxyrör & rördelar, Slangar, PTFE-slangar, Stålslang Granit 4950, Keramisk slang, Bränsleslang, Tankar, Lagringstankar, Skrubbers, Kolonner, Skorstenar, Gaskanaler, Specialkonstruktioner, Gallerdurk, Fläktar, Mixers, Värmeväxlare, Säkerhetsprodukter, Halkskydd, Låsbara ventiler, Safe Ring, Sprutskydd, Flänsskydd, Asahi “orginalet” flänspackningar

Läs mer om Lyma Kemiteknik AB


ROYKON

Navervej 8
7000 Fredericia
Tlf.: +45 75 945 955
E-mail: post@roykon.dk

web

Kompetenser: Flänsar, Livsmedel rördelar, Livsmedel rördelar, Gängade delar, Kopplingar, Kompressionskopplingar, Manometrar & flödesmätare, Press rördelar, Pneumatik, PVC, Rör & rörhållare, Slangar, Slangkopplingar, Slangklämmor, Svets rördelar, Vatten & spillvatten, Vattenfiltrar, Ventiler, Vibrationsdämpare, Tillbehör

Läs mer om ROYKON


Uponor Infra AB

Industrivägen 11
513 32 Fristad
Tlf.: 46 33 172 500
E-mail: infrastruktur.se@uponor.com

web

Kompetenser: Fjärrvarme, spillvatten, dränering, avloppssystem, PVC, slamavskiljare

Läs mer om Uponor Infra AB


Mere kunskap om Rörsystem:

Ett fungerande rörsystem ska dimensioneras för uppgiften. Vid dimensionering måste många saker beaktas:

Det är viktigt att veta vad rörsystemet ska användas till. Om rörsystemet ska transportera små mängder rök eller fint damm räcker det vanligtvis med lufthastigheter mellan 12-20 m/s. Men om rörsystemet ska transportera stora mängder tungt material måste lufthastigheten typiskt ligga mellan 20-40 m/s. Om lufthastigheten blir för låg finns det risk att materialet sätter sig i rörsystemet och orsakar stopp. Om hastigheten blir för hög måste onödig mycket energi användas för att driva systemet.

Vad rörsystemet ska användas till är också viktigt för valet av typ av rörsystem. Vanligtvis används ett galvaniserat rörsystem med galvaniserade kopplingar. Om rörsystemet ska användas för kemikalier, sura eller basiska material rekommenderas ett rostfritt rörsystem med rostfria rördelar. Om rörsystemet ska användas för transport av abrasivt material, rekommenderas att använda slitstarka gummikopplingar i kombination med galvaniserade eller rostfria rör.


Nordfab – Hur man väljer rätt material på sitt rörsystem


17.nov 2023


Nordfab – Hur man väljer rätt material på sitt rörsystem

Nordfabs guide till optimal prestanda

Inom tillverkningsindustrin är effektivitet och precision nyckelfaktorer som bidrar till verksamhetens framgång. En viktig men ofta glömd aspekt är rörsystemet, som spelar en stor roll för att upprätthålla en ren, säker och produktiv miljö. Valet av material på rörsystemet kan ha stor inverkan på dess övergripande prestanda och livslängd. Nordfab, en världsledande tillverkare av rörsystem inom processventilation och dammavskiljning, ger dig tips för att hur du ska tänka för att uppnå optimal prestanda med dammutsugssystemet.

Materialval: Grunden för ett effektivt rörsystem

När det gäller att välja material på sitt rörsystem är det viktigt att ta hänsyn till ett antal olika faktorer. En fråga som måste besvaras är: vad är det för material som ska sugas upp? Träbearbetningsprocesser exempelvis innebär ofta cirkulation av damm, spån och potentiellt farliga partiklar. Därför måste rörsystemet vara hållbart, nötningsbeständigt och kunna hantera de specifika typer av partiklar som verkstaden genererar. Här är några generella aspekter att ta hänsyn till:

  1.  Galvaniserat stål: Ett beprövat val
    Nordfab rekommenderar galvaniserat stål som primärt material på rörsystem inom de flesta applikationer. Galvaniserade stålrör är kända för sin robusthet och korrosionsbeständighet och klarar slitaget förknippat med exempelvis trädamm och andra biprodukter. Den släta invändiga ytan på galvaniserade stålrör minimerar friktionen, förhindrar partikelansamling och säkerställer optimalt luftflöde. Detta resulterar i bättre utsugseffektivitet och ökad systemlivslängd.
  2. Rostfritt stål: Ultimat hållbarhet
    För applikationer som kräver en högre nivå av hållbarhet och slitstyrka är rörsystem i rostfritt stål ett utmärkt val. Rostfritt stål erbjuder exceptionell korrosionsbeständighet och klarar även mycket tuffa förhållanden. Rostfria rörsystem är lämpliga för verkstäder som hanterar fukt, kemikalier eller extrema temperaturvariationer. Genom att välja rostfritt stål säkerställs lång livslängd och stabil drift av rörsystemet.
  3. 2 och 3 mm svartplåt: Där mycket slitage förekommer
    Nordfab rekommenderar att använda 2 och 3 mm svartplåt i applikationer där mycket slitage förekommer och en stabil konstruktion är nödvändig. Rörkomponenterna är lackerade och monteras företrädesvis i flänsat utförande.

Nordfabs Quick-Fit rörsystem för ökad effektivitet
Nordfabs Quick-Fit rörsystem är banbrytande inom processindustrin. Rörsystemet minimerar luftläckage och maximerar utsugseffektiviteten, vilket bidrar till en renare och säkrare arbetsplats. Quick-Fit rörkomponenter är tillverkade i galvaniserat eller rostfritt stål och har en unik design med rullade kanter. Tack vare att rörkomponenterna monteras ihop med hjälp av spännband blir det en snabb och enkel installation där varken svetsning, bultar, skruvar eller andra specialverktyg behövs och på så vis förkortas driftsstoppen. Skulle man vid ett senare tillfälle behöva flytta rörsystemet på grund av nya maskiner, underhåll etc. är det lika enkelt att montera isär rörkomponenterna för att sedan montera ihop dem igen. 

Att välja rätt material på rörsystemet säkerställer inte bara lång livslängd utan även personalens välbefinnande. Genom att följa våra rekommendationer kan tillverkningsindustrier skapa en miljö som främjar optimal effektivitet, säkerhet och framgång. För mer information om Nordfabs rörsystem, besök vår hemsida på www.nordfab.com

Om Nordfab

Nordfab grundades 1973 i Danmark och har därmed 50 års erfarenhet av att tillhandahålla ren luft till både personal och utrustning på arbetsplatser av alla storlekar. Nordfab är branschledande inom industriventilation och den största tillverkaren av rörsystem som enkelt monteras ihop med hjälp av spännband. Våra rörsystem används i tiotusentals damm-, dim- och rökavskiljningssystem över hela världen. Vi har tillverkningsanläggningar i Danmark, Storbritannien, USA, Thailand och Australien samt ett dedikerat försäljningsnätverk runt om i världen.

I Assens, Danmark, tillverkas Quick-Fit (QF), Quick-Fit Sealed (QFS), FB och högvakuumsystem som inkluderar alla rörkomponenter som behövs inom processventilation, dammavskiljnings- och rökutsugssystem. Vårt standardmaterial är galvaniserat stål, rostfritt stål och 2 mm och 3 mm svartplåt.


Inget oljespill med QFS rörsystem från Nordfab


16.okt 2023


Inget oljespill med QFS rörsystem från Nordfab

Nordfab, en globalt ledande rörtillverkare inom processventilation, har i samarbete med det danska ventilationsbolaget Kemp & Lauritzen levererat ett QFS rörsystem för oljedimma till industriföretaget TriTech. Resultatet har varit mycket positivt, inte ett enda läckage i rörsystemet har inträffat sedan installationen av QFS.

Snabb installation

Det danska företaget TriTech, specialister på spånborttagning och smidesarbeten i alla material, behövde en bra lösning för att kunna transportera sitt material utan risk för läckage. Nordfabs QFS rörsystem minskar risken för läckage och är avsedd för oljedimma, emulsioner och kylvätskor. Rören är lasersvetsade, böjar och grenrör är tätade, där packningen mellan rördelarna är tillverkade av nitrilgummi. Alla QFS rörkomponenter har en rullad kant i ändarna, vilket gör det enkelt och säkert att montera ihop rör med andra komponenter med hjälp av ett specialdesignat spännband, som även den har en extra packning för bättre tätning. Eftersom Nordfabs QFS rörsystem monteras ihop med ett spännband behövs inga nitar, skruvar eller svetsning, vilket minskar installationstiden med mer än 45% jämfört med installation av rör med flänsar.

Inget oljespill eller hala golv kan äventyra de anställda

Nordfabs QFS rörsystem för oljedimma, eller applikationer där det finns behov av täta processventilationsrör för vätskor, säkerställer att det inte blir onödigt tryckfall på grund av läckage. TriTech är extremt nöjda med prestandan på Nordfabs QFS rörsystem. Sedan installationen har de inte haft ett enda läckage. Dessutom ser TriTech en stor säkerhetsfördel med QFS rörsystem, då risken för hala golv, och därmed eventuella skador och sjukskrivningar för deras anställda, elimineras. 

TriTechs delägare, Henning Korsgaard, meddelar att de är nöjda med den snabba monteringstid samt att alla rörkomponenter enkelt kan monteras ner och återbrukas när förändringar görs i produktionshallarna. ”Framöver kommer endast Nordfab QFS få användas där det finns behov av täta rörsystem”, säger Korsgaard. 

Installationen hos TriTech utfördes av Kemp & Lauritzen i Danmark. För mer information om Nordfabs QFS rörsystem, besök oss på: Nordfab QFS rör eller kontakta oss på salesdk@nordfab.com.    


Belos – 100 års teknisk livslängd på system 2000


18.feb 2023


”Vi vet inte hur världen kommer se ut om 100 år men vi vet att System 2000 kommer fortfarande vara där.”

Kvalitet och livslängd är våra högsta prioriteringar för de produkterna vi tillhanda ger. Vi kan stolt presentera certifierat 100 år teknisk livslängd på System 2000 från Hawle.

Detta är testat och verifierat av ett oberoende tekniskt institut. Hawle System 2000 designad för enkel och snabb installation på PE/PVC rör utan några unika verktyg.

Läs mer om certifikatet och testerna på denna tillförlitliga och hållbara produkt i denna länk.


Ny längd på Nordfab Quick-Fit® rör
Nordfab Europe är stolta över att kunna meddela att vi, som svar på kundernas efterfrågan, har lagt till 2 meter lasersvetsade rör till vårt befintliga produktsortiment. Den nya längden på 2 meter kommer att finnas tillgänglig i diametrar som sträcker sig mellan 80-400 mm, tjocklekar från 0,6 till 2,0 mm, och kommer att finnas tillgängligt i galvaniserat stål, rostfritt stål, svart stål och aluminium. 

”2 meter långa rör ger våra kunder ett effektivare sätt att planera sina rörsystem med färre delar och färre sammanfogningar, vilket betyder att världens snabbaste rörsystem precis har blivit ännu snabbare”, säger Peter Åberg VD Nordfab Europe A/S. 2 meter långa rör kommer att finnas tillgängliga på hela EMEA-marknaden som ett värdefullt tillägg till Nordfabs befintliga produktsortiment.

Kontakta din Nordfab-säljarel för mer information om hur du lägger en beställning.