Elektroskandia – Bullerforum

Vi vet att buller kan öka olycksrisken och leda till trötthet. Det blir svårare att höra och korrekt uppfatta tal, det blir också svårare att uppfatta varningssignaler vilket kan leda till att en olycka inträffar. Buller kan störa koncentrationen och göra arbetsuppgifterna mer ansträngande och tröttande. Det kan i sin tur leda till att man presterar sämre och till att kvalitén sjunker på det arbete man utför.

På Elektroskandia har man stort fokus på arbetsmiljöarbetet där syftet i första hand är att eliminera risker för skador och sjukdomar. Dessutom ska arbetsmiljön utvecklas i en riktning som leder till en förbättrad produktivitet, kvalitet och naturligtvis trivsel. Ett av flera arbetsmiljöområden som man fokuserar på är att minimera bullret på arbetsplatsen.

Personalen är företagets viktigaste resurs – något som man verkligen tagit fasta på. Genom att erbjuda en bra arbetsmiljö kan de anställda prestera bättre och hjälpa företagets kunder på bästa sätt. Sedan flera år tillbaka har man en arbetsgrupp, Bullerforum, som arbetar aktivt för att minska bullret vid företagets logistikcenter i Örebro.

– Det hela började med att vi flyttade in i vårt nya lager i Örebro 2017. Det är en stor och öppen lokal och vi upptäckte direkt att det var en väldigt hög och störande ljudnivå i lokalerna. Vi insåg att vi behövde vidta åtgärder för att få ned bullret. För att ha något att utgå ifrån tog vi därför först in Företagshälsovården som kom hit och gjorde ljudmätningar på olika platser. Därefter började vi med att identifiera vad som orsakade det mesta bullret och prioritera vilka åtgärder som krävdes, säger Roger Karlsson, sammankallande för Bullerforum och produktionschef på Elektroskandia.

Ljudabsorbenter gav bra effekt
För att få in olika synpunkter bildades Bullerforum, som består av flera personer. Förutom Roger brukar någon av driftcheferna Mathias Karlsson, Sofia Odell och Stefan Eriksson vara med, huvudskyddsombudet Mathias Gustafsson, driftchef för fastighet och underhåll Joel Skoglund samt Leif Ekmark, från småplockslagret. Ibland är även logistikdirektör Anette Karhu, med då det är en mycket viktig fråga för oss att ha en bra arbetsmiljö och arbetsplats. Många av våra idéer och förslag till förbättringar leder också till att det behövs beslutas om investeringar.

– Vi träffas ungefär en gång i kvartalet då vi går igenom vad som gjorts och vad nästa steg blir, säger Roger och fortsätter, vi började med att genomföra flera mindre åtgärder, bland annat att byta hjul på truckarna, installerade gummimattor vid containertömningen, provade andra typer av avfallskärl och avskärmade vissa områden med draperier. Men det som gjorde störst skillnad var att montera in ljudabsorbenter i tak och väggar, vilket gav en jättebra effekt på helheten. Det svåra med ljud är att om man inte gör rätt så kan det bli så att om man dämpar ljudet på ett ställe så blir det bullrigare i en annan del av lokalen. Vi har därför tagit hjälp av specialister på området inför större investeringar.

Ljud från automationsanläggning
Leif Ekmark är med i Bullerforum och till vardags medarbetare på plockavdelningen OSR-UT.

– Vi är 16 anställda på avdelningen plockar artiklar som kommer i backar med automatik från vårt kranlager och lägger i kartonger om skall ut till kunder. Det är högt tempo och vår avdelning plockar cirka 65 procent av alla orderrader vi levererar varje dag. Automationsanläggningen låter en del och på vårt gamla centrallager hade vi bullerskydd på väggarna samt hängande i lokalen. Det var dock lättare där att isolera ljudet då plockstationen var i ett eget rum. Här var det svårare, men vi har lyckats få ned bullret betydligt, framför allt tack vare att vi låtit montera ljudabsorberande plattor under hela entresolen där vi arbetar, säger Leif Ekmark.

Stora framsteg
Elektroskandias huvudskyddsombud Mathias Gustafsson, tillhör till vardags utegruppen/grovkabel på logistikcentret.

– Jag tillträdde som huvudskyddsombud i oktober förra året, efter att tidigare varit skyddsombud sedan 2018. Jag är delaktig i Bullerforum nu som huvudskyddsombud, men har även tidigare varit med och bollat idéer. Sedan vi började ta tag i problemet har vi gjort stora framsteg. Framför allt genom att montera mycket ljudabsorbenter i lokalerna vilket gett ett väldigt bra resultat. Jag blev själv förvånad över hur tyst det var då de monterats, när jag kom tillbaka efter semestern. Personalen är jättenöjd med att man investerar i detta för att förbättra arbetsmiljön, berättar Mathias Gustafsson.

Egenskapat buller
Man har även sett över det egenskapande bullret, alltså det som personalen åstadkommer själva, och sett över hur man kan minska det.

– Här har vi involverat personalen på de olika avdelningarna, som har fått tänka till och komma med tips. Några medarbetare har själva identifierat vad de upplever som mest störande och vad man som enskild medarbetare kan göra. Snart kommer vi göra en ljudmätning igen för att jämföra och därefter gå vidare med fler åtgärder enligt vår prioriteringslista, avslutar Roger Karlsson.

Hitta leverantörer av bullerreducering här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.