NORD – Energieffektiva drivtekniska lösningar för flygplatsbranschen

Oberoende av om det eller check-in, sortering, high-speed transport eller baggage reclaim – För att säkerställa en friktionsfri bagagehanteringsprocess krävs det intelligenta, kraftfulla och mycket flexibla drivtekniska lösningar NORD DRIVESYSTEMS är mycket väl förtrogen med kraven som denna sektor ställer och erbjuder sina drivsystem som optimala lösningar för olika Flygplatsapplikationer.

Nord är en av världens ledande leverantörer av komplett elektrisk, mekanisk och elektronisk drivteknik och marknadsför skalbara drivtekniska lösningar för alla delområden av intralogistiken. Individuella krav måste uppfyllas på alla områden. Vid stora logistiska projekt för flygplatser måste motstridiga krav ofta bringas i samklang. Det är två viktigaste faktorerna för att reducera TCO är energiförbrukningen och antalet olika enhetsversioner som används. Men mellan ambitionen att optimera energieffektiviteten och att minska antalet versioner föreligger en målsättningskonflikt. Förmågan att på optimalt sätt bringa dessa konfliktområden i samklang är något som NORD kan allra bäst. Tillverkaren tillhandahåller olika växelmotorversioner som är speciellt avsedda för respektive bagagehanteringssystem (BHS).

Energieffektivitet och reducerat antal versioner för flygplatsapplikationer

Den tysta och mycket energieffektiva IE5+ motorgenerationen från NORD har utvecklats speciellt med fokus på användning inom intralogistiken. De synnerligen energieffektiva, robusta och kompakta permanentmagnet-synkronmotorerna har betydligt lägre förluster jämfört med motorerna i den aktuella IE4-serien och tillhandahåller hög verkningsgrad över hela regleringsområdet. Versionernas antal kan reduceras genom att endast en växelmotor- och frekvensomvandlarstorlek används för ett specifikt varvtals- och belastningsområde. För lägre effektbehov eller andra var varvtalsområden kan denna drivenhet sedan styrd av frekvensomvandlaren användas på alla driftställen. På detta sätt utvidgar den nya IE5+ motorn användningsmöjligheterna för drivsystemen från NORD och säkerställer optimala prestanda kombinerat med reducerade totala ägandekostnader (TCO) – och detta är naturligtvis till fördel också för flygplatsapplikationer. Helt ny för denna användning är den fullständigt integrerade, patentsökta växelmotorn: NORD DuoDrive.

Läs ocksa: NORD Drivesystems – Hur det nya Ecodesign direktivet påverkar drivtekniken
Nord Drivsystem AB's Företagsprofil

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *