Pressare

Pressare / Hydrauliska pressare ökar utrymmet i behållaren. Avfall fylls och kräver mycket utrymme i behållaren . Om du har stora mängder kartong, papper, trä eller annat avfall är en press en självklarhet.

Leverantörer av Pressare / Hydrauliska pressar:


Bengtssons Maskin AB

Företagsvägen 14
232 37 Arlöv Malmö
Tel: +46 (0)40 - 68 07 300
Fax: +46 (0)40 - 43 02 71
E-mail: info@bengtssons-maskin.se

www.bengtssons-maskin.se

Kompetenser: Cylindrar, Fastspänning, Kardanaxlar, Kätting, Lyftöglor, Pressar, Pumpar, Svängkranar, Telfrar, Vakuumlyft, Växlar

Läs mer om Bengtssons Maskin AB


Bröderna Anderssons Åkeri & Gräv

Svetsaregatan 4
242 35 Hörby
Tel: 0415-109 89

www.anderssonsakeri.com

Kompetenser: Krossning, Krossar, Återvinning

Läs mer om Bröderna Anderssons Åkeri & Gräv


JNC TEKNIK

Bredgade 57A, 2
7400 Herning
Tlf.: +45 9722 5922
Mobile: +45 4052 5922
E-mail: jnc@jnc-teknik.dk

www.jnc-teknik.dk/sv

Kompetenser: Metall Återvinning, Återvinning, Avfallshantering, Avfallssortering, Krossar, Pressare, Skrot, Container lutningssystem, Stålkvastar, Förstörare, Dimmkanoner, Sortering, Shear Baler, Sopsortering

Läs mer om JNC TEKNIK


AP&T:s servohydrauliska press kan sänka energiförbrukningen med upp till 70 %
Transferapplikationer, presshärdning, varmformning av aluminium eller formning av kompositmaterial... Med sin servohydrauliska press har AP&T utvecklat ett mångsidigt och energieffektivt alternativ till både konventionella hydraulpressar och servomekaniska pressar.

"Låg energiförbrukning, korta cykeltider och hög precision är eftersträvansvärda egenskaper oavsett applikation. Det gör vår lösning intressant för väldigt många kunder i olika branscher", säger Mikael Karlsson, produktchef för Press på AP&T.

AP&T:s servohydrauliska press skiljer sig från en vanlig hydraulpress på en rad punkter. Till exempel har hydraulsystemet servomotorer istället för reglerventiler, vilket innebär att hastighet, position och presskraft regleras helt elektriskt.

"Konstruktionen har gjort det möjligt att begränsa antalet unika rörliga delar, minska oljevolymen, sänka trycket i hydraulsystemet till max 250 bar och eliminera effekterna av eventuella variationer i oljetemperatur. Det lägger grunden för en mycket robust process med hög tillgänglighet och repeternoggrannhet, samtidigt som behovet av underhåll minskar rejält", säger Mikael Karlsson".

Energieffektiv process. Lösningen med servomotorer har också effektiviserat energianvändningen med mellan 40 och 70 procent, beroende på applikation. Dels slipper man de värmeförluster som tryckventilerna genererar, dels används vissa servomotorer som generatorer vid retardation. Även pressens mothållarcylinder drivs av servomotorer som fungerar som generatorer. Via ett kinetiskt lagringsystem och en central likströmsomvandlare distribueras bromsenergin till de motorer som används för acceleration och formning. Tack vare att energin lagras internt i pressen kan man undvika att utnyttja el från nätet vid toppbelastning. Lagrad överskottsenergi kan återföras till nätet.

Hög formningsprecision. Hela pressförloppet övervakas av ett så kallat closed loop system, som kontinuerligt kontrollerar slidens rörelser, korrigerar eventuella avvikelser och säkerställer hastighet och position med mycket stor noggrannhet. Inte minst reglerar systemet aktivt slidens parallellitet i förhållande till pressbordet - en unik inbyggd funktion som bidrar både till en hög formningsprecision och till minskat verktygsslitage.

"Accelerations- och retardationshastigheten är hela två till tre gånger högre än för en konventionell hydraulpress, vilket ger förutsättningar för extremt korta cykeltider. För att maximera produktionskapaciteten kan pressen synkroniseras med andra servostyrda enheter för in- och utmatning", säger Mikael Karlsson.

Alternativ till servomekaniska pressar. Med låg energiförbrukning, ett kompakt utförande, hög produktionskapacitet och repeternoggrannhet i kombination med låga underhållskostnader är AP&T:s servohydrauliska press också ett konkurrenskraftigt alternativ på flera områden där man traditionellt använt servomekaniska pressar, som till exempel i transferlösningar eller som första press i tandemlinjer.

AP&T servohydraulisk press - exempel på applikationer:

Transferlösningar: Hög slagfrekvens (SPM), kompenserar snedbelastning och ger full synkronisering.

Djupdragning och övrig kallformning: Hög reglernoggrannhet, föracceleration av mothåll, pulserande formning och stor energibesparing.
Formning av höghållfast stål (AHSS): All formning i ett steg, reducerad återfjädring, höga formningskrafter på liten verktygsyta, 5-6 ggr högre formningsenergi än en konventionell hydraulpress.

Varmformning av aluminium: Minimal energiförbrukning vid långa hålltider med höga tryck, kort cykeltid, hög formningshastighet.
Presshärdning: Minimal energiförbrukning vid långa hålltider med höga tryck, kort cykeltid, hög formningshastighet.

1:a press i tandemlinjer: Kort cykeltid för hela linjen, full synkronisering, flexibel kraft/slaglängd genom hela presslaget.

Formning av kompositer och liknande material: Minimal energiförbrukning vid långa hålltider med höga tryck, säkerställd parallellitet och flexibelt tryckmönster på verktyget.