Sprinklersystem

Sprinklersystem- När en brandtekniker måste designa ett sprinklersystem måste ett antal grundläggande uppgifter finnas, inklusive idéen om byggnaden, byggnadens design, brandrisk, brandbelastning, önskan om värdebevarande och önskan om att säkra liv

Leverantörer av sprinklersystem:


Ahlsell Sverige AB

Liljeholmsv 30
SE-11761 Stockholm
Tlf.: 08-6857000
E-mail:

web

Kompetenser: Automatik, avlopp, dränering, fläktluftvärmare, flänsar för rostfria rör, fästelement, golvbrunnar, gängrördelar, halvkopplingar, hålprofiler, installationsrör, klammer, klämringskopplingar, kopparrör, luftridåer, minikulventiler, montage, pumpar, radiatorer, konvektorer, radiatorventiler och koppel, reglerventiler, rostfria snabbkopplingar, rör rostfria, rördelar rostfria, klämringskopplingar, smide, stål, stålrör och delar, stång, stödhylsor, tryckkärl, tryckstegring, vattenbehandling, WC, ventiler och mätinstrument, VVS automatiska ventiler, VVS filter, VVS injusteringsventiler, VVS kulventiler, VVS stäng - och backventiler, Värme

Läs mer om Ahlsell Sverige AB


Mer kunskap om sprinklersystem:

Till denna dag stoppas många bränder i tid utan brandträning eller till och med tekniker utan mänskligt ingripande. Det senare beror oftast på uppfinningen av sprinklersystemet, som vid en temperatur av ca. 69 ° C (beroende på modell) slår på en eller flera sprinkler som är monterade på vattenledningar. Detta sprider mängden vatten snabbt genom rummet eller området. Vatten har en stark kylningseffekt och används för praktiskt taget alla släckningsprojekt