BuildingPoint Sweden visar nya totalstationen Trimble Ri

Trimble BCFS (Building Construction Field Solutions) har släppt totalstationen Trimble Ri

Vad är en totalstation?

Ett elektroniskt mätinstrument som består av en vinkelmätare och en elektronisk avståndsmätare. Totalstationen mäter vinklar och längder som en fältdator sedan omvandlar till koordinater. Med en totalstation mäter man positioner och avstånd snabbt, enkelt och exakt.

I vilka sammanhang behöver man en totalstation?

När mätning med hög lokal precision önskas, exempelvis inom bygg, lantmäteri och anläggning.

Totalstationen Trimble Ri

Trimble Ri är tillräckligt enkel för att alla ska kunna arbeta säkert och den gör det möjligt att leverera exakt fältarbete och eliminera fel i byggprocessen. De automatiserade funktionerna och guidade arbetsflödena gör den användbar för ett brett spektrum av fältarbeten.

Några av Trimble Ri’s starka sidor

  • Den har en inbyggd kalibreringsfunktion vilket:
  • sparar tid och pengar genom att man inte behöver skicka instrumentet till en verkstad eller själv göra en fältkalibrering
  • sker automatiskt vid uppstart, ca 3 minuter tidsåtgång
  • resulterar i en rapport om att ditt instrument mäter rätt

4 Rätt med Ri

  • Rätt Låsning med Trimble Vision-teknik som möjliggör instrumentkontroll och utsättning för en person.
  • Rätt Fokus med autofokuserande röd laserteknik och en uppdaterad EDM.
  • Rätt Nivå med självkalibrering och lutningsdetektering vilket håller dig mer produktiv i fält.
  • Rätt Design vid rätt tidpunkt för att möta alla arbetsuppgifter.


Läs gärna mer i det bifogade databladet nedan eller kontakta oss på BuildingPoint Sweden. https://www.buildingpoint.se/

Hitta leverantörer av lasermätare här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.