Det tekniska hörnet – Tre steg till rätt ventiler och packningar för kemisk produktion

Som ansvarig processingenjör vill man kanske inte ens tänka på de möjliga konsekvenserna av ett läckage i produktionslinjen. 

För att förebygga problem behöver du veta hur du går tillväga för att välja rätt ventiler och packningar. Det ska vi kika på nu. 

1. Rätt produkt för ändamålet

En av den allra viktigaste förutsättningen för säker drift är att använda rätt produkter för ändamålet. Särskilt viktigt är det för kemisk industri, där miljöfarliga, hälsovådliga och skadliga medier ställer höga krav. Inte minst på ventiler och packningar.

När det gäller produktval behöver du för det första ta särskild hänsyn till vilken fluid som används: frätande, sura, explosiva – listan kan göras lång. 

Tryck och temperatur ställer särskilda krav, liksom mekanisk belastning, till exempel hur många gånger en ventil öppnas och stängs. Tätningssystemet är extra viktigt. Den omgivande miljön spelar också in för främst vilket material i produkten som skall användas.

Plaströr och flänsar ställer särskilda krav på noggrannhet vid val av komponenter, detta mycket beroende på den mekaniska hållfastheten. Packningar behöver ett visst yttryck för att packningen skall täta, men den måste också motstå tryck och rörelser samt den aktuella fluiden. Det finns idag unika material i expanderad ePTFE från Gore Sealant som kan användas på alla typer av flänsmaterial och till nästan alla typer av fluider utan att tappa form eller tätningsförmåga över tid. Klinger tillverkar modifierad PTFE som gör det möjligt att kombinera höga tryck och temperaturer i kombination på ett helt unikt sätt. Material Top Chem 2000 är dessutom det enda PTFE materialet i världen som har Fire Safe certifikat. 

Om ditt företag använder kundanpassade ventiler, ställ krav på tillverkaren att dessa ventiler skall ha testats under realistiska förhållanden innan de tas i bruk. 

Väljer ni standardiserade, modulära system kan samma delar i regel användas till flera olika produkter vilket innebär att reservdelslagret kan dimensioneras ned, med lägre lagerkostnader som följd.

2. Se inte bara till låga styckpriser 

För ett företag inom kemisk produktion kan billiga produkter bli en riktigt dyr affär. 

Om priset tillåts ha högsta prioritet ökar risken för sämre material och sämre konstruktion. Det betyder i de flesta fall att produkten kommer att gå sönder eller nötas ut snabbare. En enkel o-ring när det borde ha varit en dubbel kan få stora konsekvenser, inte minst om dess uppgift är att skilja högtoxiska kemikalier från omgivningen.

Säkerhet för människor och miljö kommer naturligtvis först, men ett läckage kan räcka för att snabbt bygga upp företagets kostnad för sanering, utebliven produktion och leveransförseningar. Så om du vet att ni överväger att ”köpa billigt”, ta gärna en funderare till.

När det gäller produktval behöver du för det första ta särskild hänsyn till vilken fluid som används: frätande, sura, explosiva – listan kan göras lång. 

Tryck och temperatur ställer särskilda krav, liksom mekanisk belastning, till exempel hur många gånger en ventil öppnas och stängs. Tätningssystemet är extra viktigt. Den omgivande miljön spelar också in för främst vilket material i produkten som skall användas.

Plaströr och flänsar ställer särskilda krav på noggrannhet vid val av komponenter, detta mycket beroende på den mekaniska hållfastheten. Packningar behöver ett visst yttryck för att packningen skall täta, men den måste också motstå tryck och rörelser samt den aktuella fluiden. Det finns idag unika material i expanderad ePTFE från Gore Sealant som kan användas på alla typer av flänsmaterial och till nästan alla typer av fluider utan att tappa form eller tätningsförmåga över tid. Klinger tillverkar modifierad PTFE som gör det möjligt att kombinera höga tryck och temperaturer i kombination på ett helt unikt sätt. Material Top Chem 2000 är dessutom det enda PTFE materialet i världen som har Fire Safe certifikat. 

Om ditt företag använder kundanpassade ventiler, ställ krav på tillverkaren att dessa ventiler skall ha testats under realistiska förhållanden innan de tas i bruk. 

Väljer ni standardiserade, modulära system kan samma delar i regel användas till flera olika produkter vilket innebär att reservdelslagret kan dimensioneras ned, med lägre lagerkostnader som följd.

3. Fokusera på den totala livstidskostnaden (TCO)

Det är vanligt med olika prioriteringar inom företaget. Det finns risk att vissa intressenter i ett bolag prioriterar låga priser här och nu, anläggningsingenjören vill däremot få allt att gå enligt plan och hålla budget. Underhållsgruppen vill ha så få oplanerade fel som möjligt. Om en grupps högsta prioritering får företräde finns det risk för suboptimering. Ett sätt att undvika det är att se långsiktigt och balansera inköpspris med förväntat antal fel och total kostnad. Utgå från en livstidskostnad och gör en TCO-kalkyl (Total Cost of Ownership). Den brukar göra det tydligt att pris behöver balanseras mot tillförlitlighet – och att inköpspriset bara är toppen av isberget. 

Den billigaste produkten när man tagit hänsyn till alla kostnader i det långa loppet är den som passar bäst för ändamålet. Vilket nästan aldrig är den med lägst pris per styck.

Nyckeln är att ta med alla viktiga faktorer som påverkar kostnaden.

Här är några du bör räkna med:

  • Livslängd
  • Underhållsintervall
  • Rengöring
  • Förväntade fel
  • Slitage
  • Skador på miljö, människor och utrustning
  • Eventuellt produktionsbortfall och förseningar
  • Energiförbrukning
  • Förbrukning av olja och andra smörjmedel
  • Hållbarhet
Se Leverantörer av Packningar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *