ABB lanserar kampanjen Do More With Digital

ABB lanserar kampanjen Do More With Digital

För att accelerera digitaliseringen inom processindustrin

Den globala teknikledaren ABB har idag lanserat “Do More With Digital” – en global kampanj som belyser möjligheterna för processindustrin att förverkliga sin fulla potential genom digital transformation. Genom att utnyttja sina djupa band inom papper- och massaindustrin, gruvdrift, metall och cement, ser ABB en betydande möjlighet att fortsätta utrusta dessa sektorer med avancerade branschspecifika lösningar, driva deras digitaliseringsresa och möjliggöra för dem att accelerera sin adaptionskurva snabbare.

Medan dessa industrier kommer att fortsätta förbättras genom teknikutveckling med hjälp av generativ artificiell intelligens (Gen AI), dataanalys, maskininlärning (ML), moln- och edge computing, anses de också vara särskilt svåra att ställa om på grund av produktionsvolymen, verksamhetens placering, energi- och värmekemi och många andra faktorer. World Economic Forum rapporterar att digitala lösningar kan påskynda nettonoll i högemissionsindustrier och leverera upp till 20 procent av den totala minskning som Internal Energy Agency säger behövs fram till 2050. ABB utnyttjar sin erfarenhet av tidigare energiomställningar, sin meritlista inom industriell programvaruutveckling och sitt över 140 år långa arv inom flera industrier för att vägleda kunderna på deras digitaliseringsresor.

ABB har arbetat med kunder inom processindustrin i årtionden och stöttat dem med införandet av digitala lösningar som avancerad processtyrning – Advanced Process Control (APC), energihanteringssystem – Energy Management System (EMS) och styrsystem inom tillverkning – Manufacturing Execution System (MES). Dessa har utvecklats från ursprungliga paket till att bli varianter som används för distinkta industrier, med egna verktyg och bibliotek, och förblir grunden för avancerad teknikutveckling. Kunderna erkänner att de befinner sig på olika stadier i sin digitaliseringsresa, ofta med nybörjare – de som införlivar digital teknik för första gången, de som tagit några steg på vägen och testar en ny avancerad lösning, ofta med ett start-up företag eller de som helt och hållet skalar upp, går vidare till nästa nivå kanske med ett teknikföretag. ABB arbetar för närvarande över hela detta ekosystem för att gemensamt designa och utveckla nya lösningar för nuvarande och framtida behov.

”Processindustrin är en av grundbultarna inom svensk ekonomi, men står också inför utmaningar inom säkerhet, produktivitet och miljöpåverkan. Digitalisering är en av nycklarna för att möta dessa utmaningar, där kampanjen Do More with Digital hjälper dessa företag vidare i sina nödvändiga digitala transformationsresor”, säger Torbjörn Ottosson, ABB Head of Process Industries i Sverige. ”Med avancerade digitala lösningar kan processindustrin fatta välgrundade beslut baserade på realtidsdata, effektivisera sina operationella processer och övervaka och styra sina verksamheter på distans. Detta leder i sina tur till högre produktivitet, säkerhet och hållbarhet.”

ABB arbetar för närvarande tillsammans med andra globala teknikföretag för att integrera funktioner som generativ AI (Gen AI) i ABB Ability™, en svit av industriprogramvara, för att stödja industriföretag att förbättra datainsamling, låsa upp insikter som ofta finns dolda i operativ data och möjliggöra betydande vinster i effektivitet och produktivitet. Partnerskap finns också för initiativ som syftar till att påskynda införandet av digitala lösningar för att hjälpa industrier att uppnå sina mål för nettonollutsläpp. Ett exempel är transmission av data i realtid med hjälp av molnbaserad programvara integrerad med ABB:s system.

Läs ocksa: ABB Robotics och SAMSUNG E&A går samman för att skapa automatiserade anläggningsfabriker
ABB's Företagsprofil

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Cookie-inställningar