Snickeri 4.0 – Robotar och sågar tar hand om nattskiftet

Snickeri 4.0 – Robotar och sågar tar hand om nattskiftet

Självständiga och helt utan krav på lagstadgade raster – robotar kan ge snickerier verkligt mervärde och maximera produktionen. Men anskaffningen av den här typen av maskiner innebär ofta höga kostnader. Här kan begagnade maskiner vara en praktisk och ekonomisk lösning.

Snickeriet är sedan flera århundraden ett traditionellt hantverk. Men även det här yrket påverkas av digitalisering och automatisering med hjälp av robotar. Redan i mitten av 1970-talet påbörjades digitaliseringen inom träbearbetningen, genom införandet av de första CNC-drivna och elektroniskt styrda maskinerna. I slutet av 1990-talet lanserades de första högpresterande produktionslinjerna med robotutrustning på marknaden.

Aktuell teknik

En modern skärcell består idag av ett automatiserat transportband, en tryckbalksåg, en robot och flera staplingsplatser. Transportbandet levererar löpande halvformatsskivor. Materialmataren griper tag i skivan, utför exakta snitt och matar ut skrot automatiskt. Roboten hanterar de bearbetade komponenterna, roterar dem vid behov och positionerar dem för ytterligare skärning. En integrerad märkningsstation förser varje komponent med en etikett med nödvändig information. De färdiga komponenterna fördelas på olika staplingsplatser, och när en pall är full sker ett automatiskt byte.

Till skillnad från snickaren blir roboten aldrig trött. Och en automatiserad skärcell har inga lagstadgade raster att ta hänsyn till. Med andra ord kan maskinerna utan problem ta hand om nattskiftet. I den nedsläckta verkstaden på Snickeri 4.0. utför robotar och sågar sina uppgifter exakt och precist, och kan helt automatiskt producera över 1 000 skivor under ett enda skift.

Effektivitet, flexibilitet och hållbarhet: Fördelarna med automatisering

Automatiseringen och användningen av robotar innebär med andra ord mängder av fördelar för snickeriet. Möbel- och kökstillverkare, som ofta måste växla mellan serieproduktion och enskild tillverkning, har extra mycket att vinna på de moderna maskinernas flexibilitet. Den nya tekniken möjliggör precis och effektiv träbearbetning, vilket ger en betydligt högre kvalitet och jämnhet på produkterna – en viktig faktor vid leveransavtal med stora möbelkedjor som kräver en konsekvent produktkvalitet. En annan viktig fördel är tidsbesparingen, eftersom automatiserade maskiner förkortar produktionstiden betydligt. Beroende på material och produktionsmetod kan upp till 25 % fler skivor tillverkas under ett skift.

Robotar kan även hjälpa till att hantera bristen på arbetskraft. De kan ta över uppgifter som annars kräver kvalificerad arbetskraft, och på så sätt hålla produktionen i gång.

Sist men inte minst: En annan viktig aspekt är hållbarheten. Med hjälp av digitaliseringen kan tillskärningen planeras mer exakt, och maskinerna kan maximera materialanvändningen – vilket ger mindre spill och bevarar jordens resurser.

Nackdelar: Dyrt och otryggt

Trots alla fördelar finns det även nackdelar med automatiseringen och användningen av robotar inom snickeri. Ett av de främsta skälen till att många företag fortfarande inte är så digitaliserade som de skulle kunna vara är de höga investeringskostnaderna. Framför allt för små och medelstora företag, den grupp som de flesta snickerier och möbeltillverkare tillhör, kan investeringen upplevas som ett alltför stort hinder. Men för de träbearbetningsföretag som vågar ta klivet in i digitaliseringen finns det goda möjligheter att köpa högkvalitativa maskiner begagnat. Till exempel en panelsåg HOMAG SAWTEQ b-300 flexTec (tillverkningsår 2020) med robothantering från en belgisk kökstillverkare, som ligger ute till direktförsäljning hos Surplex, en aktör på marknaden för begagnade maskiner.

En annan nackdel som många hänvisar till är den utbildning som krävs för medarbetarna, och risken att bli alltför beroende av tekniken. Det stämmer att en implementering av automatiserade maskiner och robotar medför ett behov av att utbilda personalen, men det är en investering för framtiden som snabbt lönar sig genom högre produktivitet och lägre felmarginal. Det stämmer även att all ny teknik medför en viss grad av beroende och att driftstopp kan leda till förseningar i produktionen. Men detta är något som inte bara gäller automatiserade system, utan även högmoderna maskiner, och riskerna kan minimeras genom förebyggande underhåll.

Slutsats: Framtidens snickeri är digitalt

Framtidens snickeri kommer att präglas av digitalisering och automatisering, eftersom fördelarna kommer att bli allt tydligare och nackdelarna successivt kommer att försvinna. För små och medelstora företag innebär de tekniska framstegen en enorm potential att bli såväl effektivare som mer konkurrenskraftig.

Hitta Leverantörer av Verktygmaskiner

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Cookie-inställningar