Ökad säkerhet för tunga godstransporter

Ökad säkerhet för tunga godstransporter

Tunga transporter med överdimensionerade laster kräver komplex planering och logistik för att kunna utföras korrekt och säkert. Althen Mess- und Sensortechnik har utvecklat ett mobilt mätsystem för tungtransportföretaget Viktor Baumann för att övervaka lastens lutningsvinkel, vilket avsevärt minskar risken för tippning.

Mätsystemet användes för första gången under transporten av en enorm värmeväxlare, som Baumann genomförde i oktober 2020. Företaget är expert på överdimensionerade specialtransporter, som endast ett fåtal företag i Tyskland erbjuder.

Utmaning: hög tyngdpunkt

Den särskilda utmaningen med mycket stora och tunga gods är lastens höga tyngdpunkt, vilket ökar risken för att hela fordonet tippar över. Målet är att kontinuerligt övervaka lastens lutningsvinkel under hela transportperioden och, vid behov, motverka detta hydrauliskt om lutningsvinkeln överskrider ett tidigare definierat intervall. För mindre kritiska transporter använder företaget en pendel för övervakning av lutningsvinkeln, som fästs på lasten tillsammans med en våg. Om avböjningen är för stor kan operatören av hydraulsystemet korrigera lastens lutning under resan. Pendelvarianten var dock för oprecis för en tung transport med dessa dimensioner, eftersom det var ett mycket smalt gränsintervall inom vilket lutningen fick avvika från nollpunkten.

Lösning för elektronisk övervakning

Baumann kontaktade Althen med en begäran om en exakt elektronisk mätlösning. Hittills hade det inte funnits någon lämplig mätanordning, så en ny skräddarsydd mätlösning utvecklades för projektet. MTMS, ett mobilt mätsystem för övervakning av lutningsvinkeln, består av en mätenhet med sensor i ett robust gjutet aluminiumhus och en tillhörande stor, ljus LED-display som är lätt att läsa av från ett avstånd på upp till 20 meter. Mätområdet omfattar +/- 10 grader i förhållande till horisontalplanet – ett mycket smalt område, eftersom även några få graders lutning kan innebära att tippningspunkten överskrids vid kritiska transporter med hög vikt och tyngdpunkt.

Läs mer här

Den ljusstarka LED-indikatorn är monterad så att den är väl synlig för operatören av det hydrauliska systemet för utjämning av lasten. Mätenheten med sensor är placerad på lastens blå stödstruktur och kan därför registrera eventuella förändringar i lutningen. ©Viktor Baumann GmbH & Co. KG

ALTHEN Sensors & Controls AB's Företagsprofil

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Cookie-inställningar