Malmberg och Endress+Hauser i samarbete när Kalmarsundsverket ska byggas

Malmberg och Endress+Hauser i samarbete när Kalmarsundsverket ska byggas

Miljöföretaget Malmberg och mät- och automationsföretaget Endress+Hauser har skrivit avtal om att utrusta Kalmars nya avloppsreningsverk med modern processinstrumentering.

För att möta framtidens krav på rening av avloppsvatten investerar Kalmar i ett av sina viktigaste projekt, Kalmarsundsverket. Befintlig infrastruktur är föråldrad och nya krav från länsstyrelsen ställer höga krav för framtida miljötillstånd. Byggnationen är i full gång och projektet kommer att fortlöpa under flera år framöver.

Omfattning

Malmberg och Endress+Hauser är överens om ett ramavtal som innefattar ett samarbete vad gäller val och dimensionering av verkets processinstrumentering. Majoriteten av de processinstrument som verket ska bestyckas med kommer från Endress+Hausers produktportfölj. Det innefattar bland annat avancerade analysatorer för mätning av ammonium (NH4-N) , ortofosfat (PO4-P) och totalfosfor (Tot-P). Därtill levereras processinstrument för vatten och biogasflöden, nivå och tryckmätning samt standard analysparameterar till den biologiska reningen.

Läs ocksa: Endress+Hauser förenklar bryggeriprocessen
Endress+Hauser AB's Företagsprofil

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Cookie-inställningar