QTF introducerar Diffusionstäthetskontroll på systemnivå

Björn Carlsson, Teknisk chef på QTF visar läckageindikatorn som monteras på QTF:s underhållsavgasare

QTF Sweden AB tar fram Diffusionstäthetskontroll på systemnivå för att motverka missvisande värden från DIN- och VDI-normer. För att få ett användbart värde på syreinträngning och diffusion i värme-/kyl- och återvinningssystem i fastigheter måste mätningen ske på systemnivå, inte på komponentnivå.

Syreinträngning och syrenivå i systemvätska

Inom VVS- och byggbranschen hänvisas ofta till DIN- och VDI-normer. DIN 4726 anger hur mycket syre en plastslang (PEX) får släppa in under en viss tid, och fortfarande kallas diffusionstät. Med kännedom om vilka nivåer syre som räcker för att starta korrosion i ett VVS-system kan DIN-normen inte kallas annat än otät.

DIN 4726 tillåter maximal insläppning av syre på 0,1 mg syre/liter rörvolym och dygn. Ett golvvärmesystem i en lägenhet på 100 m2 innehåller ofta 600–700 meter ”diffusionstät” slang i 16 mm dimension (6–7 lpm slang/m2 är en vanlig tumregel att räkna med). Vi pratar alltså ofta nivåer på syrediffusion upp till 14 mg syre/dygn och lägenhet.

QTF har undersökt, avgasat och renat mer än 15 000 system och erfarenhetsmässigt är vanligt förekommande syrenivåer i obehandlade system ca 3–5 mg/liter. Höga syrenivåer som skapar oxidation och magnetit och gör att vätskan kontinuerligt känner att den kan bära mer syre. Och så är cirkusen igång.

Dessutom innehåller system komponenter som inte är ”diffusionsfria” och släpper in ännu mer syre. DIN-normen fungerar alltså inte för att mäta diffusion av syre på systemnivå i ett vanligt värmesystem.

SAMTIDIGT i en annan del av systemet …

Så vill de som hänvisar till VDI 2035 hävda att systemvätskan totalt och konstant inte ska ha mer än 0,02 mg syre/liter vid konduktivitet på >100 μS/cm. Vanligast i Sverige är att vanligt kranvatten har konduktivitet på ca 180 till 600 μS/cm).

Det är vanligt förekommande vid garantitvister om sönderrostade eller havererade komponenter att komponentleverantörer hänvisar till syrenivåer (som är omöjliga att uppnå) enligt VDI 2035. Samtidigt kan komponenter som inte släpper in något syre drabbas av att andra komponenter (t.ex. plastslang) släpper in höga halter. Inte konstigt att det tvistas. Här behövs en mätmetod som är till hjälp – inte stjälp – för alla inblandade, komponentleverantörer, entreprenörer, konsulter och systemägare.

DIN 4726 och VDI 2035 krockar alltså rejält med varandra. Den ena tillåter syreinträngning per dygn som är ungefär 70 gånger högre än vad den andra tillåter konstant och totalt.

”Alltså behövs en ny relevant mätmetod för diffusionskontroll av syre på systemnivå i energisystemen i svenska fastigheter …”

QTF har startat ett arbete för diffusionskontroll av hela systemet, inte bara enstaka komponenter. QTF:s metod innebär följande:

– Skapa ett nytt begrepp för hela systemet; ”Diffusionstäthetskontroll på systemnivå”.

– Mät syre kontinuerligt med QTF:s CMU System Monitor för att få kontroll över syreinträngning över tid.

– Gör metoden till standard vid nybyggen och ROT.

Carl-Ola Danielsson, Swegon, ser fram emot att kunna kontrollera syrediffusion på systemnivå. ”Det kommer att underlätta arbetet med garantiärenden när vi vet hur tätt ett system är, inte bara vad olika komponenter har för egenskaper, säger Carl-Ola Danielsson.

CMU System Monitor

Det är CMU System Monitor som används för att kontrollera diffusion av syre över tid. CMU:n är en vidareutveckling av den manuella mättekniken med LDO-instrument och mäter kontinuerligt syre, tryck och temperatur direkt i systemet och visas i realtid på QTF:s server för att analyseras och rapporteras av QTF.

Så här går mätningen till

Praktiskt innebär det att systemet snabbavgasas (till angiven nivå) och renas redan från början. Därefter ”låses” systemet över en specificerad tidsperiod så att ingen extern påverkan (påfyllning av gasrik vätska eller annan påverkande åtgärd) görs, utan att förändring av gashalt är att hänföra till diffusion. Mätningen sker kontinuerligt och digitalt (med CMU) under en tidsperiod för att detektera mängden inträngande gaser. Mätvärden kan samplas från 1 ggr/sek till 1 ggr/dygn.

Differansen i gasnivå från mätstart till när mätningen avslutas är diffusionen och måttet på hur tätt systemet är. Med ett sådant standardiserat mått kan systemet förses med kontinuerlig underhållsavgasning av rätt omfattning för att det långsiktigt ska hållas korrosionsfritt och energieffektivt. Vid garantiärenden och dylikt kan refereras till relevanta och rättvisande nivåer som kan kontrolleras och specificeras.

Mätutrustningen finns redan på marknaden och mäter syre med LDO-sond samt även tryck och temperatur direkt i systemet.

Hittills har utrustningen huvudsakligen använts på funktionskritiska system under garantitiden och till problemsystem för att identifiera fel/orsaker till syreinträngning. T.ex. förklaringen av felet med snabbstartande pumpar, hur tryckförändring och flöden skapade syreinträngning. Eller hur öppet expansionskärl med tryckhållningsenhet kontinuerligt syresatte systemvätskan för varje cykel den tömde och fyllde på med nytt syresatt vatten.

Här skaffar du utrustningen

QTF är marknadsledare i Sverige på mätning, kontroll, avgasning och rening av vätskeburna energisystem i fastigheter. Man är även involverad i utarbetandet av handböcker och standarder inom SIS-projekt i Sverige och Europa. Med erfarenheter från mer än 15 000 åtgärdade system har QTF kompetensen som behövs för att nå fram till en metod som kan bli standard.

CMU System Monitor hyrs månadsvis från QTF som också genomför installation, övervakning och demontering/hemtagning av utrustningen.

Kontakta Richard Bremer, Heléne Karlsson eller Elving Isaksson för mer information och offert.


FAKTA snabbavgasning
– Kranvatten som normalt fylls i VVS-system innehåller 8–10 mg/l syrgas
– Redan vid 1–2 mg/l syrgas i systemvätskan frodas korrosionen och den eskalerar sedan med halten syrgas.
– Snabbavgasning under kraftigt vakuum tar bort syrgas ner till under 0,5 mg/l på max 9 dygn vid systemstorlek på 5000 liter. Samtidigt elimineras kvävgas och andra gaser som försämrar energiöverföringen.
– Korrosion avstannar och vätskans energibärande egenskaper förbättras väsentligt.
– QTF-metoden är en 6-stegs metod för avgasning och rening av systemvätskor

Hitta leverantörer av plastslangar här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Cookie-inställningar