Nederman – Energieffektiv dammuppsamling i växande produktion

Energieffektiv dammuppsamling i växande produktion

Ett väletablerat tyskt företag som tillverkar byggmaterial för hus investerade i en ny anläggning och installerade Nedermans filtreringssystem för att hantera filtrering från ett stort antal maskiner på ett säkert och effektivt sätt.

Det över 110 år gamla familjeföretaget, som nu leds av familjens fjärde generation, tillverkar huvudsakligen material för fönster, dörrar, spröjs och tvärposter i trä och aluminium, rulljalusisystem, solskyddssystem och snickeriarbeten. Med en växande verksamhet behövdes en ny anläggning för att utöka kapaciteten och nya  filtersystem installerades för att säkerställa att den nya anläggningen var säker, energieffektiv och i enlighet med gällande  lagar och förordningar.

System för uppsamling av trädamm för att säkerställa säkerhet, energieffektivitet och efterlevnad

När man byggde en ny anläggning fanns det utmaningar med det stora antalet olika maskiner som behövde anslutas till ett filtersystem och transportera dammet till silos på plats. Det brännbara dammet som genereras från produktionen måste hanteras på ett säkert sätt för att minimera risken för brand och explosion. Dessutom var det höga energipriset en utmaning och ekonomisk utvinning med värmeåtervinning behövde övervägas för att säkerställa energieffektivitet och låga energikostnader. 

Nedermans lösning var ett LBR SmartFilter-system med Combifab-fläktar och CARZ explosionsisoleringsventiler. Installationen är ett externt dammuppsamlingssystem med kapacitet för hantering av 30 000 m³/h luft för att uppfylla filtreringsbehovet för ett stort antal maskiner i produktionen. Installationen är ATEX-godkänd och filterenheten är ett specialanpassat filtersystem för utsugning av trädamm, helt i enlighet med den tyska socialförsäkringen för trä- och metallindustrin.

Fördelar med Nedermans dammavskiljningssystem för trä 

  • Flera fläktar för flexibilitet och energieffektivitet
  • Fläktar med servicevänlig marknivåinstallation
  • Lång livslängd och skonsam rengöring av filterelementen med hjälp av avluftningsluft
  • Returluftskanal med sommar-/vinteromkoppling och övervakning av restdamm

Värdet av ren luft i produktionsmiljöer

  • Sundare och säkrare arbetsmiljö
  • Minskad miljöpåverkan
  • Mervärde genom återvinning av spån
  • Energibesparingar
  • Låga drifts- och underhållskostnader
Läs ocksa: Nederman – Ett stort steg på vår Clean Air resa
Nederman Nordic AB's Företagsprofil

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Cookie-inställningar