Intab – Dålig luft? Mät koldioxidhalt i klassrummet

Genom att mäta koldioxidhalt får man en bild över hur belastningen ser ut på ventilationen i ett rum.

Förutom CO2 är även temperatur och relativ luftfuktighet vanligt att mäta vid kontroll av luftkvalitet.

Under höst och vinter ökar efterfrågan på CO2-loggers. Inte så konstigt då vi under denna period spenderar en stor del av vår tid inomhus. Vanligast är att loggrarna används för mätning i skolor och på arbetsplatser. Det är också där koldioxidhalten ger bäst bild över hur väl ventilationen fungerar.

Ligger koldioxidhalten på över 1000 ppm brukar det vara en indikator på att luftkvaliteten är bristfällig. Ventilationen klarar då inte av att ventilera bort föroreningar. Just koldioxid påverkas i stor grad av människor. Vi andas ut koldioxid och ju fler vi är desto högre blir koldioxidhalten. CO2 är därför bra att använda för att kontrollera om rätt antal människor vistas i en lokal sett till ventilationens kapacitet. Utomhus ligger koldoxidhalten på mellan 300-400 ppm medan den i väl ventilerade lokaler ligger på mellan 600-800 ppm.

Att 1000 ppm indikerar på att ventilationen inte är tillräcklig innebär inte att nivån på något sätt är skadlig för hälsan. En människas andningsfrekvens blir påverkad först vid en koldioxidnivå på 20 000 ppm. Då ökar risken för huvudvärk. Först vid 100 000 ppm är koldioxidnivån dödlig.

Att mäta koldioxidhalt

Det viktigaste är att välja rätt instrument för mätningen. Vill du mäta flera parametrar finns det loggers som mäter till exempel både temperatur, relativ luftfuktighet och koldioxid. Det finns även alternativ för avläsning av data. Vill du kunna se mätningen online och göra justeringar under tiden utan att hämta och tanka av loggern är ett fjärrövervakande alternativ ett bra val. Den enklaste varianten startas, stoppas och tankas av manuellt. Väljer du att hyra ett instrument gör vi alla inställningar och du får mätningen i efterhand via e-post.

Placeringen av loggrarna är viktig. Placera loggern i andningshöjd men inte närmare än två meter från en person. Mät även koncentration i till- och frånluft. Fönster och dörrar bör vara stängda under mätningen. Notera om så inte är fallet. Det kan vara en god idé att mäta under en vecka för att se lokalens olika belastningar över tid.

Temperatur ett vanligt problem

Vid klagomål på dålig luft är det långt ifrån alltid det är koldioxidhalten som är ett problem. Det är snarare att temperaturen är för hög som gör att människor klagar på inomhusklimatet. Även för torr eller fuktig luft kan leda till obehag. Det är därför en bra idé att mäta även temperatur och fukt i samband med mätningen.

Hitta Leverantörer av Co2 mätare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.