Förlängt kvalitetscertifikat för Hydroscand, Special Hoses

Hydroscand, Special Hoses i Motala, har nu fått sitt ISO 3834-2 certifikat förlängt. Certifikatet visar att Hydroscand fortsätter att leva upp till de kvalitetskrav som finns avseende svetsning av metallslang, metallkompensatorer och rörkonstruktioner.

På Special Hoses, Hydroscands enhet för produktion av specialslang, arbetar 15 personer inklusive platschefen Rickard Öreteg. Ett flertal revisioner genomförs årligen, vilket för svetsverksamheten betyder en intern och en extern revision per år. Kvalitetsarbetet är oerhört viktigt vid produktion av metallslang som genomförs med avancerad svetsteknik. Kvalitetsarbetet genomsyrar därför hela verksamheten.

Hydroscands svetsare utför TIG-svetsning i materialen rostfritt stål, svart stål och aluminium. Samtliga svetsare på Special Hoses har svetsarprövning och hanterar även beställningar som innefattar lödning. 

Den nyligen genomförda revisionen resulterade i ett förlängt ISO-3834-2 certifikat för Special Hoses. Revisionen bestod av stickprov och granskande av dokument i verksamheten så som svetsprocedur med kontroll av service, underhåll och kalibrering. Syftet är att bedöma om Hydroscand Special Hoses uppfyller samtliga krav som ställs i reviderade standarder, men även företagets samt andra tvingande krav.

”Revisionen är en kvalitetsstämpel för verksamheten men även ett kvitto på att vi gör rätt. Detta kvalitetssystem hjälper oss framåt och ger ett stöd i vårt dagliga arbete. En notering vid revisionen ger oss en hint om att det är något vi bör åtgärda, vilket hjälper oss att bli bättre hela tiden”, säger Rickard Öreteg, platschef på Hydroscand Special Hoses i Motala.

I positiva iakttagelser från revisorn framkom det att verksamheten har bra insyn i ledningssystemet samt ett komplett register över all underhålls- och besiktningspliktig utrustning.

”Det är väldigt positivt att det hårda jobb som vi lägger ner noteras. Kvalitet är viktigt för oss i såväl produkter som att personalen har rätt behörighet och dokumentation. Det är kul att vi får kvitto på att vi jobbar rätt och att det syns att vi vill framåt och utveckla verksamheten”, säger Rickard.

Special Hoses i Motala uppfyller sedan tidigare kraven enligt Pressure Equipment Directive (PED) 2014/68/EU. Det innebär att Hydroscand får CE-märka produkter som lever upp till kraven för denna märkning. Verksamheten har även sedan tidigare det marina certifikatet enligt DNV.

”Certifikaten är viktiga för oss då det visar på att vi arbetar rätt och håller hög kvalité för våra kunder. Det gäller att tillgodose de höga krav på marknaden som ställs på oss som leverantör. Speciellt nu när vi ser en fortsatt ökning i efterfrågan på metallslang som verkar hålla i sig. 2021 har varit ett utmanande men positivt år för oss då vi har tagit fler marknadsandelar”, avslutar Rickard Öreteg

Hitta leverantörer av svetsning här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Cookie-inställningar