LEMO Nordic AB

Box 8201
SE–163 08 SPÅNGA
Tel: +46 (0)8 635 60 60
E-mail: info-se@lemo.com

www.lemo.com

Kompetenser: Kontaktdon, Kontakter, Push-Pull Kontaktdon

LEMO gruppen är helt engagerade med ledning genom kompetens och ett ledningssystem baserat på ISO 9000-standard.


Nyheter från LEMO Nordic AB


Senaste nyheter från LEMO Nordic AB