Atlas Copco Compressor

Sickla Industriväg 19, Nacka
105 23 Stockholm
Tel:+46 20 26 27 28
E-mail: cpr.info@atlascopco.com

www.atlascopco.com

Kompetenser: Kompressorer, Lufttorkar, Luftfilter, Energiåtervinning, Gaskompressorer, Gasgenerator

Atlas Copco Sverige – Våra idéer formar framtidens industri
Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar.
Vi förser kunder i fler än 180 länder med produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi.

I Sverige hanterar vi försäljning, service och marknadsföring av innovativa kompressorer, luftbehandlingssystem, vakuumlösningar, industriverktyg och monteringssystem samt energioch flödeslösningar. Våra kunder har tillgång till ett rikstäckande försäljnings-, distributions- och servicenätverk som säkerställer att produkterna alltid går på maximal effektivitet och minimal stilleståndstid.

Cookie-inställningar