Kullager

Kullager är lager där x antal kulor rullar mellan en inre och en yttre ring. Detta minskar friktionen än till exempel i ett glidlager. Bollarna i kullager löper i spår i själva ringarna. Därigenom kan kullagret absorbera krafter både i axelriktningen och vinkelrätt mot det. Bollar och ringar är främst tillverkade av legeringar av hårt stål. Kullager är en typ av rullande elementlager som använder kulor / lager för att bibehålla avståndet mellan lagren

Leverantörer av Kullager:


Nomo Kullager AB

Nomo 2 logo

Gribbylundsvägen 2, 187 62 Täby
Box 510, 183 25 Täby
E-mail: [order@nomo.se]
Innesälj: +46 10 150 16 60
Huvudkontor: +46 8 630 28 00info@nomo.dk

www.nomo.se

Kompetenser: Glidlager, Kullager, Rullager, Tätningar

Läs mer om Nomo Kullager AB


Mer kunskap om Kullager:

Syftet med ett kullager är att minska rotationsfriktion och stödja radiella och axiella belastningar. Detta uppnås genom att använda minst två körningar för att innehålla bollar och överföra laster genom bollarna. I de flesta applikationer är ett fat stillastående och det andra är fäst på den roterande enheten (t.ex. ett nav eller en axel). När en av lagertunnorna roterar får kulorna att rotera också. Eftersom bollarna rullar har de en mycket lägre friktionskoefficient än om två plana ytor gled mot varandra.