Armeringsstål

Armeringsstål (eller armeringsnät som det också kallas) används inom byggbranschen för att säkra ett betongfundament och i bärande konstruktioner. Armeringsstål bör idag vara certifierat, för att säkerställa hållbarheten och styrkan hos själva strukturen. Kamstål används ofta för armeringen, eftersom denna typ av stål är extremt hållbart

Leverantörer av Armeringsstål:


SSAB AB

Klarabergsviadukten 70
D6 Box 70 101 21 Stockholm
Tel: +46 8 45 45 700
E-post: info@ssab.com

www.ssab.se

Kompetenser: Kallformningsstål, Konstruktionsstål, Slitsål, Stål, Stål coils, Stål plator

Läs mer om SSAB AB


Tibnor Sverige

Sundbybergsvägen 1
171 73 Solna
Telefon: 010-484 00 00

www.tibnor.se

Kompetenser: Aluminium, Armering, Blästring, Bockning, Klippning, Metaller, Rostfritt Stål, Stål

Läs mer om Tibnor Sverige


Celsa Steel Service – Prefabricerad armering förenklar byggnation av 380 kilometer lång växelströmsförbindelse


21.maj 2024


Detalj av armeringskonstruktionen för fundamenten.

Sverige behöver mer el. Ett faktum som bland annat den gröna omställningen driver på.  Därför byggs en ny växelströmsförbindelse mellan Sverige och Finland – Aurora line. Den nya ledningen beräknas öka elhandelskapaciteten med cirka 45 procent och bidrar till att utjämna elpriserna mellan Finland och övriga Norden.

Projektet är ett så kallat PCI-projekt, dvs ”energiinfrastrukturprojekt av gemensamt ömsesidigt europeiskt intresse”.  Projektets syfte är att ”bidra till integrering av marknaderna och ökad konkurrens, samt leda till bättre försörjnings­trygghet och minskade koldioxid­utsläpp”

VI har levererat betongkomplement och prefabricerad armering till denna  bokstavligt talat viktiga länk för Sveriges elförsörjning. Ledningen och dess betongfundament sträcker sig över hela 380 kilometer, från Pyhänselkä; Finland, tills den landar i Jokkmokks kommun.

Läs mer här


Ett 60-tal deltagare sammanstrålade när den årliga BIFA-dagen gick av stapeln. I år fick Celsa Steel Service äran att få arrangera träffen


29.apr 2024


I år var det dags för Celsa Steel Service att arrangera årsstämman – BIFA-dagen.

BIFA är ett rikstäckande samarbetsbolag för byggnadsentreprenörer. Syftet är att gemensamma inköpsavtal och kunskapsutbyte i nätverket skapar ett värde för både medlemmar och leverantörer. I dagsläget består BIFA av 60 medlemsföretag som tillsammans omsatte  37 miljarder kronor förra året, vilket gör bolaget till en betydande aktör på svensk byggmarknad.

I år var det dags för Celsa Steel Service att arrangera årsstämman – BIFA-dagen. Vi passade på att bjuda både på både tårta och information om våra tidsbesparande armeringsprodukter. Energin från tårtan kom väl till pass efter rundvandringen i vår produktion. Ett tåg av förundrade gäster passerade både tillverkningen av rullarmering och Sveriges enda produktion av armeringsnät.

Sammanfattningsvis en givande och trevlig dag. Mycket uppskattat att få träffa alla medlemmar. Tack alla deltagare! Vi ser redan fram emot nästa träff om ett år!


Celsa Steel Service – Kompletta armeringselement räddar tidsplanen under vintergjutningen


18.jan 2024


Celsa Steel – Kompletta armeringselement räddar tidsplanen under vintergjutningen

Snabbmonterad armering som värmer vid ruskväder

Kan snö blåsa horisontellt vid snöstorm? Ja, tydligen. Det fick vi erfara vid vårt platsbesök hos Tage & Söner som bygger en industrilokal  i Halmstad. Här dög det minsann knappt med ”kläder efter väder”. Helst behövde man vara utrustad med både nödraketer, hundspann och en överlevnadsexpert som resesällskap. Eller som betongarbetaren brukar skrocka – en sådan härlig dag för gjutning om det inte var just idag! Just denna dag var ändå speciell. Trots rusket löpte armeringsarbetet på utan besvär. Ingen omständig sortering, bockning, kapning eller najning. Inte ens någon risk för kallbrand i lerig schaktgrop. Ja, du läste rätt – inte ens det! Armeringen behövde nämligen bara lyftas på plats.

Med ”armeringen” menas rubb och stubb. Hela färdigsvetsade armeringskorgar kompletta med form och övriga betongkomplement. Rätt ner i schaktgropen bara! Något som uppskattas extra mycket en dag när skyddsglasögonen behöver vindrutetorkare.

Prefabricerad formbeklädd armering räddar tidsplanen

Våra formbeklädda armeringskorgar är som sagt enkla att hantera. Installationen går busenkelt. Men även budgetering och planering blir enklare.

Stefan Hallberg, projektchef, Tage&Söner – ”I detta projekt blev tidsvinsten så stor och skillnaden i inköpskostnad så liten att vi beslutade oss för prefabricerade armeringselement. Ett tursamt beslut eftersom tjälen ställde till det för oss i december och gjorde att vi låg efter i tidsplanen. Vi hade aldrig hunnit forma, armera och gjuta dessa fundament med två man och med ordinarie tidsplan.”

Ordning och reda vid beställning slår igenom i hela byggprocessen

Magnus Bengtsson, regionsansvarig, Celsa Steel Service – ”Ju tidigare vi kan komma in i byggprocessen, ju större förutsättningar finns för att effektivisera den. Armeringskomponenter med form är bara en av våra tidsbesparande produkter bland många andra, som till exempel färgsortering och smarta gjutformar.”

Stefan Hallberg, projektchef, Tage&Söner – ”Jag upplever Celsa Steel Service som en seriös leverantör med bra service och utan oklarheter. Det bekräftades ännu en gång av de två möten vi hade innan beställning. Först ett möte där vi gick igenom handlingar och kom fram till vad som passar bäst och blir smidigast i detta projekt. Utifrån mina önskemål och Celsas förslag togs en offert fram. När offerten var klar granskade vi den tillsammans så att inga oklarheter kunde uppstå. Vi gick gemensamt igenom för- och nackdelar och räknade på prisskillnader och tidsbesparing gentemot lösarmering/formning.”

Kontakt: Stationsgatan 55, Box 119, 301 04, Halmstad, Sweden  –   Tel: +46 35 – 154 000  –  E-post: info.se@celsa-steelservice.com - celsa-steelservice.se


Celsa Steel Service – KLURIG ARMERING I KRUS
Att armera ett 1,4 meter högt Höganäskrus tillhör inte vanligheterna

”Kan ni hjälpa oss armera jättestora krukor?” Ibland får vi udda förfrågningar. Denna faller in under den kategorin. 
Frågan ställdes av byggvaruåterförsäljaren Optimera och gällde ett projekt i Höganäs. Nu ringer det en klocka hos några – ”krukor?”, ”Höganäs?”. Aha! Kopplingen mellan krukor och Höganäs är stark – staden förknippad med tillverkning av eldfast keramik.
Så gällde ärendet armering för krus av lergods? Givetvis inte. Varken krus eller lera – men väl infartsskydd och betong.
Kraftiga krus kräver klurig konstruktion

Höganäs kommun hade behovet att modernisera infartsskydden/trafikhindren som en trygghetsskapande åtgärd.  Den nya versionen behövde vara rejäl men ändå estetiskt tilltalande, samt gärna knyta an till bygdens historia. Tillsammans med MSB kläcktes idén – Höganäskrus i jätteformat! Vackra, effektiva och med möjlighet till blomsterplantering. Perfekt! Men vem kan leverera sådana udda pjäser?

Uppdraget föll på NCC och PB Bygg i Höganäs. Första steget var att producera en betongform. En ganska så komplicerad uppgift eftersom formen ska baseras på ett klassiskt Höganäskrus. Därför beställdes en 3D-skanning av ett äkta krus. Skanningen utfördes av Meccom i Klippan som levererade en 3D-fil. Utifrån filen kunde en digital visualisering skapas för att avgöra lämplig storlek på kruset. 

3D-filen skickades vidare till Broby Modellindustri som 3D-printade en uppskalad version av kruset. Runt denna tillverkades sedan en återanvändningsbar gjutform av glasfiber

Läs mer här


Celsa Steelservice – SKOLA BYGGS BÅDE HÅLLBART OCH HOPPFULLT MED PREFABRICERAD ARMERING
Prefabricerade armeringslösningar och färgsortering för snabbare byggnation

Tidsbesparing och hållbarhet med prefabricerade armeringskonstruktioner.

Vi besöker Västerängsskolan i Nybro. Arbetsplatsen som dagen till ära badar i solljus,  ger ett rent och prydlig intryck. Kanske bidrar våra prefabricerade element och vår färgsorteringstjänst till ordning och reda? Vi möter upp Roger Karlsson – arbetsledare på Skanska, för en rundtur och beskrivning av det prydliga bygget som följer hållbarhetsprogrammet – ”Hoppfullt och hållbart”.

Prefabricerade armeringslösningar och färgsortering för snabbare byggnation

Celsa Steel Service levererade en flora av tidsbesparande armeringslösningar. Bland annat kompletta prefabricerade armeringskorgar med form. En produkt så komplett att den kan lyftas på plats direkt från lastbilen.

Roger Karlsson, arbetsledare – Skanska – ”Vi är nöjda med Celsa Steel Service redan från första kontakten då vi diskuterade lösningar med kvarsittande form och vad som skulle passa oss bäst.  Till exempel detaljlösningar med  B-soffor – att delarna höll en maxvikt på 40kg med tanke på arbetsmiljön.”

Patrik Persson, regionsansvarig på Celsa Steel Service – ”Detta är ett projekt med hög andel prefabricerade komponenter. Över 90 % svetsat, fundament med form, Celsaform U och inritade betongkomplement. Med andra ord ett projekt som kortar ner arbetstiden och minskar förslitningar på yrkesarbetarna. Dessutom ger det arbetsledningen tid till väsentligare saker i projektet än att köpa in småsaker .”

Läs mer här


Celsa Steel Service – Vi levererar all armering till Stockholms nya avloppsvattenrening i Sickla
Hållbarhetstänk viktig parameter vid valet av armeringsleverantör

Stockholm växer samtidigt som miljökrav skärps. Därför behöver stadens avloppsvattenrening byggas ut och moderniseras. Som ett led i det arbetet kommer den så kallade ”Sicklanlägningen” byggas ut.  Anläggningen är spektakulärt placerat inuti Stockholms kända skidbacke ”Hammarbybacken”, vilket kräver sprängning och bortforsling av bergmassa lika stort som ett Globen i volym!

Vi på Celsa Steel Service är stolta över att få leverera all armering till detta projekt.

Celsas goda miljödata vägde tungt

Johan Håkansson – kommersiell chef Veidekke – ”Som utgångspunkt är Celsa förstahandsvalet i och med vårt samarbetsavtal, likaså är hållbarhet en viktig faktor för oss vilket också spelade roll i valet av armeringsleverantör”.

Celsa Steel Service levererar ca 6000 ton armering till projektet. Detta genererar en besparing på ca 3600 ton CO2e (motsvarar ca 28 000 bilresor mellan Göteborg-Stockholm med fossildriven bil) jämfört med genomsnittligt armeringsstål från EU.

Vi tackar Veidekke för förtroendet och gratulerar Stockholm till ett modernt och hållbart reningsverk redo att ta sig an en växande stad.


Celsa Steel Service – Minimalt byggspill hjälper pilotprojekt nå miljömålen
Hur mycket byggspill kan undvikas? Vi hjälper pilotprojekt  uppnå miljömålen med hjälp av klimatsmart armering och minimalt spill.

Minimal miljöpåverkan. Både vid byggskedet och under drift.

Vi befinner oss på Blåportshöjden i Karskrona där Skanska bygger ett 10-vånings hyreshus som på årsbasis är ett netto-noll energihus. Miljöambitionerna är höga. Bygget ska uppnå en hållbarhetsstandard framtagen av Skanska för hyresbostäder – ”Skanska Hållbar Hyresbostad”. Faktiskt det mest långtgående hållbarhetsprojekt hittills för Skanska hyresbostäder och ett så kallat mörkgrönt projekt med många fokusområden som till exempel:

  • Klimat
  • Energi
  • Optimering av produkter
  • Avfallshantering

Klimatpåverkan under byggskedet ska vara minimalt och driften koldioxidneutral. Till sin hjälp tar man bland annat till olika byggnadstekniska lösningar – till exempel grön betong samt Celsas klimatsmarta armering och armeringstjänster.

Celsa bidrar med minimalt spill (bland annat)

Celsa hjälper projektet att uppnå klimatmålen på flera sätt. Dels genom vår koldioxidsnåla armering, men även genom att planera för minimalt byggspill.

Johanna Jonsson, projektchef – Skanska

”Det är viktigt i projektet att i största möjliga mån använda sig av material som kan återvinnas och att få ned spillfaktorn för att minska mängden avfall.

Tillsammans med Celsa så har vi i detta projekt prefabricerat så mycket som möjligt i grundplattan. Celsas armering bidrar även med mindre påverkan av klimatet tack vare sin klimatsmarta armering.

Även tillhörande stomme är av prefabricerad betong och innehåller Celsas armering.”

Vårt perspektiv fångar upp idéer och lösningar

Philip Eric – BIM-ingenjör på Celsa:

”I positionen som tekniker kan vi se förbättringspotentialen när det gäller spill. Uppdraget hade inget uttalat mål kring detta, men vi tog fram och föreslog lösningar som minimerade spillet och därmed hjälpte till att nå miljömålen.

Bland annat levererade vi prefabricerade grundsulor, alla unika och skapade för sin exakta placering i konstruktionen.”

En helhetsleverantör av betongkomplement, armering och armeringstjänster ger mervärde.

Som en helhetsleverantör får Celsa en unik möjlighet att upptäcka både lågt hängande frukt och potentiella förbättringar gömda djupare inne i konstruktionsritningar.

Patrik Person, regionsansvarig Celsa Steel Service –
” Celsa gör det lättare på arbetsplatserna med helhetslösningar för betongkomplement och armering. Genom specning av armering, form och betongkomplement avlastar vi mycket tid för arbetsledningen och underlättar för arbetaren på plats.”


Svensk stålproduktion minskade första halvåret 2022
Under första halvåret 2022 producerades totalt 2 413 tusen ton råstål i Sverige. Det är 4,0 procent mindre än motsvarande period 2021.

Under juni månad 2022 producerades det totalt 386 tusen ton råstål, motsvarande en minskning på 6,6 procent jämfört med samma månad 2021. Hittills under året har det producerats 2 413 tusen ton råstål. Det är 4,0 procent mindre än motsvarande period 2021.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.


Celsa – Formbeklädda armeringskorgar med inbygd tidsbesparing
Prefabricerade armeringskorgar, kompletta med betongkomplement och form ger arbetsro.

På  byggarbetsplatsen ett stenkast från havet råder full aktivitet när vi hälsar på. En tillbyggnad ska uppföras på en ganska så bångstyrig geologi med delvis porös berggrund. Ett smattrande ljud från bergsborrning möter oss när vi sammanstrålar med Carl-Magnus Nilsson på MTA Bygg för en pratstund.

Arbetsplatsen ligger naturskönt till, men det som fångar uppmärksamheten är de prydliga prefabricerade armeringskomponenterna som ligger och väntar på att gjutas in. Det är just dessa unika formbeklädda armeringskorgar som är anledningen till besöket. Denna produkt från Celsa ökar i popularitet allteftersom man upptäcker dess tidsbesparande och ergonomiska fördelar.

Inbyggd tidsbesparing

Carl-Magnus Nilsson, arbetsledare MTA Bygg –
”Vi är imponerade. Det ligger så oerhört många inbyggda arbetsmoment i produkten. Det gör att vi sparar massor av tid samtidigt som planeringen förenklas.”

Med Celsas lösning behöver man inte längre stå i lera och montera armering för hand. Kanske dessutom i kyla och regn. Det räcker att någon tar emot konstruktionen och sätter den på plats. Det sparar både tid och kropp. På köpet får man marknadens mest klimatsmarta armering.


Cookie-inställningar