Svetsrobotar

Svetsrobotar - Robotsvetsapplikationer kan levereras med sensorer för att kompensera för toleranser. De som vanligtvis används är startpunktsensorer och bågsensorer. Startpunktssensorn bestämmer arbetsstyckets position och bågsensorn håller roboten i svetsfogen. Dessutom kan sensorer användas för att mäta robotens svetspistol

Leverantörer av svetsrobotar:


ABICOR BINZEL Sverige AB

Ringungnsgatan 4 216 16 Linhamn
0045 43621633 004540264090 www.binzel-abicor.com

Kompetencer: Svetspistol, Svetsutstyr

Läs mer om ABICOR BINZEL Sverige AB


KUKA Nordic AB


A Odhners Gata 15
421 30 Västra Frölunda
T +46 (0)31 726 62 00
Email: info.SE@kuka.com

www.kuka.com

Kompetenser: Robotar, Industriautomation, Industrirobotar, Cobots, Mobila plattformar, Robotservice, Robotutrustning

Läs mer om KUKA Nordic AB


Migatronic

Tomasgårdsvägen 13 B
441 39 Alingsås
Tel: (+46) 031 44 00 45
E-mail: info@migatronic.se

www.migatronic.com

Kompetenser: Manuell svetsning, MIG/MAG, Svetsmaskiner, Svetsutrustning, MIG/MAG, TIG

Läs mer om Migatronic


Mer kunskap om svetsrobotar:

Arc svetsning är vanligtvis MIG / MAG / TIG eller PLASMA svetsning, där svetsning sker med fyllmedel och skyddsgas. Arc svetsning är typiskt väl beprövade robotapplikationer. Svetsning med flera strängar hör dock till den svåra kategorin. I samband med svetsning bör du vara uppmärksam på standarden EN1011 och att det finns krav på utsug och skärmning för svetsljus. Parametrar av betydelse för denna typ av applikationer är: Processval där effektivitet, kvalitet och känslighet är viktiga, Produktfoggeometrier, toleranser, åtkomstförhållanden och kast under svetsning, Manipulatorval och fixturdesign, Delnummer, produktvarianter och hanteringstider, Möjlighet av produktmix och flexibilitet vid robotinstallation

Robotsvetsapplikationer kan levereras med sensorer för att kompensera för toleranser. De som vanligtvis används är startpunktsensorer och bågsensorer. Startpunktssensorn bestämmer arbetsstyckets position och bågsensorn håller roboten i svetsfogen. Dessutom kan sensorer användas för att mäta robotens svetspistol. Sensorer kommer dock att orsaka viss förlust under cykeltiden.


Svensk metallfabrikant överbryggar kapacitetstryck med ABB-robotar


16.apr 2024


Svensk metallfabrikant överbryggar kapacitetstryck med ABB-robotar

Sammanfattning
Två ABB-robotar har hjälpt en tillverkare att öka kapaciteten och säkerställa en konsekvent hög kvalitet för att möta den växande marknadsefterfrågan på deras produkter.

Utmaningen
Producera högkvalitativa svetsade komponenter för små volymer, för att möta den växande kundförfrågan.

Lösningen
Två kollaborativa robotar (cobots) från ABB används för att producera noggranna svetsprofiler.

Applikationen
Genom enkel och snabb programmering använder två cobots från ABB sensorer och motionteknik för att säkerställa att svetsbanorna är precisa och uppfyller kundernas krav på kvalitet och utseende.  

Lankapaja Industri AB i Skillingaryd har förbättrat sin svetskvalitet och löst bemanningsbrister genom att använda GoFa™ kollaborativa robotar (cobots) från ABB. Med flexibilitet att enkelt omprogrammeras för olika uppgifter svetsar GoFa cobots möbelkomponenter med större konsekvens än mänskliga arbetare.  

Lankapaja Corporation är en finsk tillverkare av metallprodukter med tillverkning i Finland och Sverige. Stora delar av verksamheten är metallbearbetning och högprecis laserskärning av rörprofiler som ska formas eller sammansättas för att tillverka olika komponenter.  

På företagets anläggning i Sverige är en av de huvudsakliga aktiviteterna svetsning för att tillverka komponenter för möbler och andra slutprodukter.

Lankapaja hade svårt att hitta kvalificerade svetsare som kunde producera komponenter enligt den höga standard som krävdes från deras kunder. Detta minskade produktionskapaciteten och hindrade dem från att dra nytta av en snabbt växande marknad.  

För att möta denna utmaning var Lankapaja angeläget om att introducera robotautomation vid svetsstationerna som använder Metal Inert Gas (MIG). Företaget hade tidigare erfarenhet av sex stora industrirobotar från ABB, som de använder för bågsvetsning.

Två av de viktigaste kraven för de nya robotarna var att de skulle kunna producera en högkvalitativ svets som uppfyller kraven på utseende för möbelapplikationer, och att de skulle vara lätta att använda.  

Lösningen från ABB
ABB:s ‘value provider’, JE RobotTeknik, har omfattande erfarenhet av att använda svetsrobotar i många olika applikationer. De utvecklade en lösning med på två ABB GoFa™ cobots. Genom att använda ABB:s RobotStudio® offlineprogrammerings- och simuleringsverktyg säkerställde JE RobotTeknik att cobots skulle röra sig på de önskade banorna vid den avsedda arbetsstationen och att det inte skulle vara några kollisioner mellan robot, komponenter eller fixturer.  

Eftersom de kan arbeta nära människor utan behov av säkerhetsbarriärer eller staket tar GoFa cobots upp lite plats och kan användas säkert bredvid operatörerna under produktionen. Dessa cobots har även hjälpt Lankapaja att frigöra personal för andra uppgifter, eftersom endast en person behövs för att övervaka båda robotarna.  

Snabb programmering kombinerad med högkvalitativa resultat
ABB:s Wizard-programmering, baserad på enkla sammanlänkade block, gör det snabbt och enkelt att skapa program för GoFa cobots. Mjukvaran möjliggör att operatörer utan tidigare programmeringserfarenhet enkelt kan skapa ett program med fem till sex svetsar på under fem minuter.  

Operatörer har också möjlighet att använda styrprogrammering (lead through programming), där program kan ställas in genom att flytta roboten till önskad position. Genom att trycka på en knapp lagras positionen och programmet är sedan klart för användning.

Förutom användarvänligheten erbjuder GoFa cobots avancerade sensorer och motionteknik, vilket säkerställer noggrann positionering, smidig rörelse och optimal kontroll. Detta innebär att GoFa cobot med svets kan hantera komplexa skarvar, trånga utrymmen och utmanande vinklar, vilket möjliggör felfri svetsning även i de mest krävande applikationerna.

För Lankapaja har kombinationen av cobots enkla programmering och dess applikationer skapat den idealiska lösningen på dess tidigare produktionskapacitetsproblem, vilket möjliggör att arbetare utan erfarenhet av robotar, programmering eller svetsning nu kan producera kvalitetsarbete snabbare än en kvalificerad svetsare.  


Tusentalet rör mellan Karlskoga och Degerfors svetsas samman – av en robot
1500 fjärrvärmerör mellan Karlskoga och Degerfors svetsas med robot

Sammankopplingen av de båda kommunernas fjärrvärmenät fortsätter och nu gör projektet en stor tidsvinst när ledningarna svetsas ihop av en robot.

Vanligtvis används robotteknik för rörsvetsning inomhus och det är ett relativt nytt grepp vid fjärrvärmeprojekt utomhus.

- Vanligtvis tar det upp till två timmar att koppla ihop ett par fjärrvärmerör av den här dimensionen och nu kan vi göra det på en kvart. Totalt handlar det om närmare 1500 skarvar så nu får projektet en stor medvind. Vi har utfört noggranna tester av metoden och fått lyckade resultat så nu kör vi på, säger Pontus Karlsson, anläggningsägare fjärrvärme på Karlskoga Energi & Miljö.

Svetsningarna beräknas pågå under ett halvår och påverkas inte av vintervädret.

Förbättrar arbetsmiljön

Robotsvetsning innebär att maskinen utför själva svetsningen och en svetsare på plats styr och övervakar processen. Det gör att arbetsmiljön blir mer ergonomisk och säkrare, och resultaten mer exakta.

Hela sammankopplingen mellan Karlskoga och Degerfors beräknas vara klar under sommaren 2024. Projektet finansieras delvis av Klimatklivet som är ett investeringsstöd från Naturvårdsverket och EU.


Cookie-inställningar