Frekvensomriktare

En frekvensomriktare är en elektrisk komponent som omvandlar växelström till ekvivalent effekt vid en annan frekvens. Frekvensomriktare (växelriktare / omvandlare) finns i flera typer och AC- och DC - frekvensomriktare används för lågspänningsapplikationer och AC -frekvensomriktare används för medelspänningsapplikationer

Leverantör av Frekvensomriktare:


ABB

Kopparbergsvägen 2
721 71 Västerås
Tel: +46 021-32 50 00

www.new.abb.com

Kompetenser: Belysning, Elmätare, Frekvensomriktare, Generatorer, Industrirobotar, Kabelskåp, Kapslingar, Nödbelysning, PLC, Reläer, Robotar, Ställdon

Läs mer om ABB


Nord Drivsystem AB

Nord Gear

Ryttargatan 277
SE-194 71 Upplands Väsby
Tel. +46 (0)8-594 114 00
E-mail: info.se@nord.com

www.nord.com

Kompetenser: Frekvensomriktare, Motorstartare, Växelmotorer, Raka kuggväxlar, Tappväxlar, Vinkelväxlar, Snäckväxlar, Variatordrift, Industriväxlar, Elmotorer, Drivelektronik, Asynkronmotorer, Synkronmotorer

Läs mer om Nord Drivsystem AB


SEW-Eurodrive AB

Gnejsvägen 6-8
SE-553 03 Jönköping
Tel.: +46 (0)36-344200
E-mail: kundservice@sew.se

www.sew-eurodrive.se

Kompetenser: Industriväxlar, Flatväxlar, Växlar, Växelmotorer, Snäckväxlar, Servoenheter, Planetväxlar, Motorer

Läs mer om SEW-Eurodrive AB


Schneider Electric Sverige AB


Frösundaviks allé 1
16970, Solna (Frösundavik)
Tel.: +46 0771-360370
E-mail: kundcenter.se@schneider-electric.com

www.se.com

Kompetenser: Automation, Avbrottsfri kraft (UPS), Elbilsladdare, Frekvensomriktare, Givare, Nödljus, Brandvarnare, Överspänningsskydd, Elmätning, Ställdon, Apparatskåp, Kapslingar, Operatörspaneler, Industri-PC (HMI)

Läs mer om Schneider Electric Sverige AB


Mer kunskap om frekvensomriktare:

Frekvensomvandlare eller AC-till-AC-omvandlare används vanligtvis för att ändra AC-frekvensen som en elektrisk apparat levereras med. Frekvensomriktare är särskilt användbara för hastighetsändring av elektriska asynkronmotorer - vilket är den vanligaste typen av elmotor - frekvensomriktare

Frekvensomriktare används alltmer i samband med motorer och andra apparater såsom induktionsugnar för att förbättra prestanda eller verkningsgrad start och ofta förekommande driftssätt. Endast halvledarteknik används nu, varigenom en variabel utgångsfrekvens kan erhållas även med stora effekter, dvs av storleksordningen MW. De klassiska frekvensomformarna bestod av sammankopplade, roterande växelströmsmaskiner med olika polnummer, så att endast ett fast förhållande mellan ingångs- och utgångsfrekvenser kunde uppnås.

En frekvensomvandlare är en elektronisk enhet som omvandlar växelström (AC) från en frekvens till växelström från en annan kanal. Frekvensomformaren kan också ändra spänningen, men om den gör det, är det ett komplement till dess huvudsyfte.

Traditionellt är dessa frekvensomvandlare elektromekaniska maskiner som kallas en motorgeneratoruppsättning. Enheter med kvicksilverlikriktare eller vakuumrör har också använts. Med tillkomsten av halvledarelektronik har det blivit möjligt att bygga kompletta elektroniska frekvensomformare. Dessa enheter består vanligtvis av en likriktare (tillverkning av likström), som sedan vrids för att producera AC med önskad frekvens. Växelriktaren kan använda tyristorer, IGCT eller IGBT. Om spänningen ska konverteras används normalt en transformator i antingen AC -ingången eller utgångskretsen och denna transformator kan också ge isolering mellan ingångs- och utgångs -AC -kretsarna. Ett batterikan också läggas till DC -kretsar för att förbättra "pass" för frekvensomformaren för korta avbrott i ingångseffekten. Frekvensomvandlare varierar i effekt / effekthanteringskapacitet från några watt till megawatt.

Bortsett från den uppenbara användningen av att konvertera massvolymer av effekt från en distributionsstandard till en annan, används frekvensomformare också för att styra växelströmsmotors hastighet och vridmoment. I den här applikationen är den mest typiska frekvensomvandlarens topologi trefas med två nivåer spänningskällomvandlare. Fasspänningarna styrs med hjälp av ström från halvledaromkopplare och Pulsbreddsmodulering (PWM). Halvledarkretsbrytare och antiparallellkopplade fritt löpande dioder bildar en bro som kan ansluta varje motorfas till den positiva eller negativa DC-länkpotentialen. PWM ändrar fasernas anslutningar mellan positiva och negativa likspänningspotentialer så att grundvågspänningen har önskad frekvens och amplitud. Motorn reagerar främst på grundfrekvensen och filtrerar effekterna av harmoniska frekvenser.

En annan applikation är inom flyg- och flygindustrin. Flygplan använder ofta 400 Hz effekt, så 50 Hz eller 60 Hz till 400 Hz frekvensomformare krävs för användning i marken eftersom kraftenheten används för att driva flygplanet medan det är på marken. Flygbolag kan också använda frekvensomformare för att tillhandahålla luftväggsström till passagerarna för användning med bärbara datorer och liknande.
I system för förnybar energi, frekvensomriktare är en avgörande faktor för dual-flöde induktionsgeneratorer (DFIGs) som används i moderna multimegawattklass vindkraftverk.

Frekvensomriktare används vanligtvis för att styra motorernas varvtal, främst pumpar och fläktar. I många tillämpningar kan betydande energibesparingar uppnås. De mest krävande tillämpningarna finns på industriella bearbetningslinjer, där kraven på exakt reglering kan vara mycket höga. Detta är särskilt fallet i kärnkrafts- och vapenindustrin, där dessa enheter reglerar användningen av sofistikerade centrifuger . Ett HVDC -system kan fungera som en frekvensomvandlare för stora belastningar.

Danmark - Leverandører af Frekvensomformere


ABB:s frekvensomriktare uppnår säkerhetsöverensstämmelse för A2L


01.maj 2024


Extrafunktioner ger ökad säkerhet och möjliga kostnadsminskningar för OEM-tillverkare

• Nya A2L- och A3-köldmedier har låg global uppvärmningspotential och låg giftighet, vilket gör dem attraktiva på marknaden.

• I dag är ABB en av bara några få kända leverantörer av frekvensomriktare som deklarerar överensstämmelse med säkerhetsstandarden IEC/UL 60335-2-40 för A2L- och A3-köldmedier.

• ABB:s frekvensomriktare kan styra utrustning som använder A2L- och A3-köldmedier säkert och med låg antändningsrisk. OEM-tillverkare av kylare och värmepumpar kan nu dra nytta av den säkerhet och energieffektivitet som ABB:s frekvensomriktare erbjuder.

För att stödja OEM-tillverkare av kylutrustning i deras gröna omställning har ABB framgångsrikt provat sina viktigaste frekvensomriktare för att garantera överensstämmelse med säkerhetsstandarder då de nya A2L- och A3-köldmedierna används.

Det innebär att yttemperaturerna för de specificerade frekvensomriktarna – HVACR ACH180 och ACH580, General Purpose ACS580 och Machinery ACS180 – nu har undersökts och befunnits ligga inom de säkerhetsgränser som standarden anger, och att inga ljusbågar eller gnistor bildas vid drift under normala förhållanden. Enligt provstandarden IEC/UL 60335-2-40 bedöms frekvensomriktarna därför inte som en potentiell tändkälla vid arbete nära A2L- eller A3-klassade köldmedier.

Säkerhetsstandarden IEC/UL 60335-2-40 omfattar säkerhet för elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål inklusive elektriska värmepumpar, luftkonditioneringsaggregat och luftavfuktare. Den innehåller olika säkerhetskrav som skydd mot elektriska stötar, brandrisker och mekaniska risker.

Extrafunktioner ger ökad säkerhet och möjliga kostnadsminskningar för OEM-tillverkare

Som en extra fördel har ACH- och ACS-serierna ingångar med Safe Torque-Off (STO), vilket minskar behovet av att använda externa skyddsreläer i säkerhetskritiska system. Många andra funktioner, både standarder och tillval, kan utnyttjas för att minska systemets totalkostnad ännu mer.

Detta är goda nyheter för OEM-tillverkare, deras kunder och slutanvändare, som tryggt kan använda och förlita sig på ABB:s frekvensomriktare när de arbetar i närheten av modern kylutrustning. Det ger stora fördelar med ökad energieffektivitet och lägre integrationskostnader utan onödiga bekymmer om antändningssäkerhet. Därmed gynnar det en grön omställning.

Överensstämmelse som prioritet

Stefano Ghidella, ABB:s globala chef för utveckling av frekvensomriktare för kylutrustningar, förklarar varför ABB genomgått överensstämmelseprocessen. ”Frekvensomriktare har en kritisk betydelse för att garantera säkerhet i maskiner som arbetar med A2L- och A3-köldmedier och dessa köldmedier vinner snabbt marknadsandelar tack vare sin låga växthusgaspåverkan och lägre giftighet jämfört med andra material. Det är därför som vi har prioriterat denna överensstämmelse. Nu behöver inte OEM-tillverkare bekymra sig om sina frekvensomriktare som en potentiell tändkälla eller säkerhetsrisk.”

I dag är ABB en av bara några få kända leverantörer av frekvensomriktare som deklarerar överensstämmelse med säkerhetsstandarden IEC/UL 60335-2-40 för A2L- och A3-köldmedier, vilket ger fördelar för både ABB och dess kunder.

Med denna överensstämmelseförklaring kan maskintillverkare och deras kunder som arbetar med kommersiella fastigheter och bostadshus, datacentraler, stormarknader, livsmedelsproduktion och många andra sektorer kan känna sig trygga med att deras värme- eller kylsystem med säkerhet uppfyller de högsta standarderna.

Ytterligare information finns i följande överensstämmelseförklaringar:

För mer information, klicka här 


OEM Automatic AB – Yaskawas frekvensomriktare – Här är fördelarna!
Yaskawa fortsätter att definiera branschstandarden för frekvensomriktare genom att erbjuda hög funktionalitet, säkerhetscertifieringar och imponerande tekniska egenskaper. Här är ytterligare detaljer som visar varför Yaskawas frekvensomriktare, speciellt GA500 och GA700, är det rätta valet för företag som strävar efter effektivitet, säkerhet och flexibilitet i sina produktionsprocesser.

Display för hög användarvänlighet

Användarvänlighet och displayalternativ: Yaskawas frekvensomriktare skiljer sig genom användarvänlig display. Den integrerade LCD-knappsatsen i GA700 förbättrar användarupplevelsen, vilket ger en överlägsen fördel i branschen där avancerade displayer hittills är sällsynta.

Trådlös

Trådlös Anslutning och frekvensomfattning: Yaskawas frekvensomriktare erbjuder trådlös anslutning via inbyggd Bluetooth-funktionalitet och en imponerande frekvensomfattning upp till 2000 Hz. Detta överträffar marknadens standard och ger användare flexibilitet och kraft att optimera prestanda.

Platsbesparande design

Kompakt design och dimensioner: Yaskawas modeller imponerar även när det gäller dimensioner, med mer kompakta och platsbesparande alternativ. Detta är en viktig faktor för företag som strävar efter att maximera utrymmet i sina skåp och installationer.

Säkerheten är viktig

Säkerhetscertifieringar: Yaskawas frekvensomriktare är inte bara tekniskt avancerade utan också säkra. Certifierade enligt TÜV-standarder och utrustade med STO-utgångar för säker momentavstängning och nödstoppsfunktioner enligt SlL3 och PLE, ger dessa enheter en trygg och pålitlig driftsmiljö.

Tål utmanande temperaturer

Temperaturtålighet: Yaskawas frekvensomriktare utmärker sig genom avancerad temperaturtålighet. Med en imponerande verkningsgrad på upp till 98,5%, erbjuder GA500 optimal prestanda även vid höga temperaturer. GA700 tar det ytterligare ett steg genom att kunna drivas vid extrema temperaturer upp till 50 °C utan att påverka prestandan, vilket gör den idealisk för krävande arbetsmiljöer.

Kylflänsar är valbart

Flexibilitet med eller utan kylflänsar: Yaskawas frekvensomriktare ger användare flexibilitet att välja mellan modeller med eller utan kylflänsar, vilket minskar utrymmesbehovet och förbättrar kylningen i skåpet.

Skydd i tuffa miljöer och korrosiva förhållanden

Skydd mot damm och fukt: Yaskawa erbjuder belagda kretskort som skyddar elektroniken mot damm och fukt, säkerställande tillförlitlig drift även i tuffa miljöer och korrosiva förhållanden.

Det självklara valet av frekvensomriktare

Yaskawas frekvensomriktare representerar inte bara teknologisk överlägsenhet utan också en lösning som täcker användarvänlighet, säkerhet och prestanda under olika förhållanden. Med dessa avancerade funktioner blir Yaskawas frekvensomriktare det självklara valet för företag som strävar efter topprestanda och pålitlighet i sina industriella processer.


Frekvensomriktare från Schneider Electric kan generera upp till 30 procent minskning av energianvändning i industriella processer
På Schneider Electric arbetar vi för att skapa produkter och tjänster som underlättar energi- och klimatomställningen

Energieffektivisering har blivit en allt viktigare fråga i takt med att elpriserna ökat. Schneider Electrics prisbelönta frekvensomriktare Altivar kan vara till stor hjälp för att minska energiförbrukningen i svensk industri. Nu berättar Schneider Electrics partner Modern Elteknik om fördelarna med Altivar.

Enligt Energimyndigheten står elmotordrivna system för 65 procent av industrins elanvändning i Sverige och 40 procent av landets totala elanvändning. Att använda frekvensomriktare som effektiviserar användningen av elmotorerna kan både minska industrins elanvändning och sänka kostnaden för företag. Altivar frekvensomriktare samlar och delar data genom inbyggd intelligens för att förbättra verksamhetens effektivitet, säkerhet och tillförlitlighet. Under hösten 2022 tilldelades Schneider Electric utmärkelsen “Most Climate-Positive Carbon Handprint Product Award” på Climate Week NYC. Priset har tilldelats för Altivar frekvensomriktare som kan generera upp till 30 procent minskning av energianvändningen i industriella processer. Altivar frekvensomriktare inkluderar även produkter med Schneider Electrics märkning Green Premium™.

Läs mer här


CronaTech – LEVERANSTIDER BLIR BÄTTRE
Under hösten 2023 beräknar vår fabrik för frekvensomriktare leveranstiden för nya ordrar vara mellan 6 och 10 arbetsveckor för omriktare upp till ca 90kW, för större omriktare är det längre leveranstid.

Efter en period av riktigt långa leveranstider beroende på komponentbrist till våra KEB drivsystemsprodukter så har läget förbättrats den sista tiden.
Under hösten 2023 beräknar vår fabrik för frekvensomriktare leveranstiden för nya ordrar vara mellan 6 och 10 arbetsveckor för omriktare upp till ca 90kW, för större omriktare är det längre leveranstid.

Vår produktion av växelmotorer innehåller ju inte så stor andel kritiska komponenter vilket innebar att även under de besvärliga tiderna så var leveranstiderna okej. Just nu ligger medelleveranstiden på ca 8 veckor. Utan broms kortare leveranstid, med många tillbehör längre leveranstid


CronaTech – LEVERANSSTATUS ÄLDRE PRODUKTER
Modell G6 motsvarar gamla F5C. Gamla F5 med återkoppling (pulsgivare) ersätts av S6 eller F6 beroende på effekt

Som vi vid flera tillfällen meddelat så har serieproduktionen av frekvensomriktargeneration F5 avslutats. Vi har lagt upp en del på lager i Sverige för serviceändamål.
Med början 2023-07-01 så är hanteringen av F5-förfrågningar flyttad från KEBs försäljningsavdelning till serviceavdelningen. Endast ett fåtal storlekar/versioner av KEB F5 kan tillverkas, då med lång leveranstid och till högt pris. Offert får begäras vid varje fall.
Störst chans att få tag i är modellen F5C och vissa storlekar av F5B.
Följande modeller går det inte att tillverka: F5A/E/H/M/G/K/L/P.
Observera att det inte är några problem att laga F5-omriktare, oftast snabbt, ca en vecka plus transporter.

Ersättare finns givetvis i generation 6.

Modell G6 motsvarar gamla F5C. Gamla F5 med återkoppling (pulsgivare) ersätts av S6 eller F6 beroende på effekt. Generation 6 går inte att få med äldre omoderna bussar utan det är moderna Ethernet-baserade bussar samt CanOpen som är alternativen

Läs mer här


OEM Automatic AB – Vi utökar sortimentet med frekvensomriktare från Yaskawa
Yaskawas frekvensomriktare är nu tillgängliga i vårt sortiment och erbjuder hög tillverkningskvalitet och en konstruktion som garanterar lång och underhållsfri drift

Vi är glada att meddela att vi har utökat vårt sortiment genom en ny tillverkare, Yaskawa. Som en välrenommerad aktör inom automation har Yaskawa omfattande kunskap och över 22 miljoner installerade frekvensomriktare över hela världen.

Yaskawas frekvensomriktare är nu tillgängliga i vårt sortiment och erbjuder hög tillverkningskvalitet och en konstruktion som garanterar lång och underhållsfri drift. Deras pålitlighet gör att de kan utföra sitt arbete pålitligt under många år.

OEM Automatic – Gör dig redo att uppleva det senaste inom robotik!

Vi är övertygade om att Yaskawas frekvensomriktare kommer att tillgodose våra kunders behov och förbättra deras automationsprojekt. Vi ser fram emot att erbjuda dessa högkvalitativa produkter och ta del av Yaskawas många års erfarenhet och expertis inom området.

Kontakta oss för mer information om vårt utökade sortiment med Yaskawas frekvensomriktare och hur de kan bidra till ditt företags framgång inom automation.


NORD – Hämta nu: Vitbok förpackningsindustri
Ta reda på hur du med hjälp av decentraliserade bdrivtekniska lösningar och styrda frekvensomvandlare kan uppnå kostnadsbesparingar på upp till 50 % i end-of-line packaging.

Ta reda på hur du med hjälp av decentraliserade bdrivtekniska lösningar och styrda frekvensomvandlare kan uppnå kostnadsbesparingar på upp till 50 % i end-of-line packaging.

Vanligtvis används drivenheter med centralt styrda servomotorer inom end-of-line packaging. Men i tillämpningar med hög masströghet eller långa avstånd – exempelvis palletering, stabilisering eller hantering – är detta i regel inte nödvändigt. Decentraliserade drivtekniska lösningar, exempelvis med styrda asynkronmotorer, är ett energi- och kostnadseffektivt alternativ i detta sammanhang. De uppnår jämförbara kinematiska egenskaper och tack vare deras högre interna masströghet säkerställer de bättre reglering och rörelsestyrning med tunga laster. Användningen av decentraliserade frekvensomriktare med “closed-loop control” (sluten styrkrets) resulterar också i enorma kostnadsbesparingar. Beroende på typen av system och tillämpning är kostnadsbesparingar på upp till 50 % möjliga.

Läs vår vitbok, för att ta reda på mer om användningen av decentraliserat styrda systemlösningar med asynkronmotorer i end-of-line packaging.

Hämta vitboken nu


CronaTech – ENERGIBESPARING
När kostnaderna för el, gas och olja drastiskt ökat runt hela världen så påverkar det alla både privat och på företag. Hur kan man då spara energi i maskiner, vi tillhandahåller en hel del produkter som kan vara användbara för att minska kostnaderna, skydda miljön och klimatet.
Nedan följer några tips på hur man kan spara energi och pengar med produkter från CronaTech/KEB.

Varvtalsreglera pumpar och fläktar. Våra huvudprodukter är frekvensomriktare och servosystem som effektivt justerar varvtalet på elmotorer. Att köra en pump eller fläkt i full fart och sen strypa flödet för att anpassa till processen är helt förkastligt, varvtalsstyr i stället och spara enorma summor.

Om ni redan använder frekvensomriktare med en nätdrossel framför, byt ut den mot ett s.k. harmonic filter som reducerar de lågfrekventa övertonerna och dessutom ger ett lägre spänningsfall än en standard nätdrossel. Lägre spänning ger lägre verkningsgrad och högre total energikonsumtion för det kompletta drivsystemet. Att använda ett harmonic filter ökar dessutom omriktarens livslängd och minska värmeförluster i matande ställverk och transformatorer.

Byt till moderna motorer med högre verkningsgrad. Att byta en riktigt gammal motor med låg verkningsgrad till en ny med högre betalar sig ganska snabbt om motorn är lite större och körs stor del av tiden. Energiklassade IE3 eller IE4 motorer är klart mycket bättre än en 40 år gammal motor.
Att gå från en traditionell asynkronmotor till en modern synkronmotor med permanentmagneter ger också högre verkningsgrad.

Använd modern frekvensomriktarteknik för att spara energi vid dellast. Att frekvensreglera en motor på traditionellt sätt är ju mycket bättre än att alltid kör på full fart, men har man en maskin som körs med mycket ojämn last så drar ändå en motor ganska mycket ström när den går lågt lastad. Genom att använda KEBs ASCL-teknik så varvtalsegleras motorn mycket exakt, det innebär också att elförbrukningen går ned vid dellast. Byt den gamla omriktaren mot en ny och spara pengar.

Genom att koppla ihop flera drivsystem med en gemensam DC-buss, gör att när en drift bromsar, så används den energin av en annan motor i maskinen som körs konstant fart eller accelererar. Ett mycket smartare sätt än att bromsa bort energi i bromsmotstånd.

Om du redan har bromsmotstånd på ett separat drivsystem som bromsar mycket, exempelvis en hiss, kan du ersätta motståndet mot en regenereringsenhet typ R6. Då skickas energin tillbaka till nätet och används av annan last i din anläggning. Denna lösning är bara lönsam om effekten är ganska hög och tiden driften bromsar är lång.Används bromsar på dina motorer så går de att byta ut mot bistabila bromsar, de kallas också flip-flop bromsar. Dessa bromsar används oftast när en position ska hållas länge, ett exempel är dörrar och för olika batteriapplikationer. Dessa bromsar drar alltså bara ström när de byter tillstånd.


Nord Drivsystem – Moduluppbyggd, intelligent och kommunikativ – Den nya NORDAC PRO SK500P
De nya NORDAC PRO SK 500P frekvensomvandlarna tillhandahåller koncentrerad funktionalitet på ett mycket litet utrymme. Med ett effektområde från 0,25 till 22 kW och fem storlekar lämpar sig omvandlarfamiljen för en mängd olika användningsändamål.

Med sin integrerade PLC passar frekvensomvandlaren NORDAC PRO SK 500P optimalt i moduluppbyggda system. Omvandlaren säkerställer inte bara problemfri och intelligent kommunikation mellan alla systemkomponenter. Den har också ett Ethernet-gränssnitt med multiprotokoll samt ett USB-gränssnitt, vilket gör den utmärkt lämpad för applikationer som omfattar tillståndsövervakning och förebyggande underhåll. NORDAC PRO SK 500P kan när som helst utvidgas och därmed enkelt anpassas till förändrade processförhållanden. Omvandlarna styrs bekvämt via en mobil enhet i kombination med NORDAC ACCESS BT Bluetooth-stickan och NORDCON APP.

Besök vår landningssida och se i videon varför en välkänd livsmedelstillverkare litar på NORDAC PRO frekvensomvandlare!


CronaTech – Frekvensomriktare S/F6 nu även med Profisafe
Det pratas mycket säkerhet när det gäller drivsystem idag och för att minska och förenkla kablaget så vill man ha både styrning och säkerhet i samma buss. Safety over EtherCat (FSoE) har hittills varit den enda lösningen men nu går det även att använda PROFInet. Våra frekvensomriktare/servostyrningar av modell S6/F6 ”Application” med säkerhetsmodul 3 är nu certifierad för PROFIsafe.

De finns i effektområdet 0,75 till 450kW.


NORD DRIVESYSTEMS – Det idealiska drivsystemet
Hitta individuella lösningar med det moduluppbyggda systemet från NORD

NORD DRIVESYSTEMS är inte enbart din specialist för växelmotorer. I nästan 40 år har vårt företag också tillverkat drivelektronik och tillhandahållit ett omfattande system av intelligent drivteknik för våra kunder.

I fråga om elektronik tillhandahåller NORD frekvensomriktare och motorstartare för decentraliserad installation eller för integration i styrskåp. Nord har exempelvis introducerat en ny generation av omriktare för styrskåp i form av NORDAC PRO SK 500P. Den decentraliserade frekvensomriktaren NORDAC ON+ har optimerats speciellt för användning i kombination med den högeffektiva synkronmotorn IE5+.

Förbättrad verkningsgrad för produktionsanläggningar

Företagets specialister hjälper våra kunder att kombinera de moduluppbyggda produkterna från NORD till en individuellt skräddarsydd drivteknik som omfattar drivelektronik, växelenheter och motorer. De arbetar också tillsammans med dem för att utveckla effektiva lösningar för tillståndsövervakning eller förbättra fabrikernas verkningsgrad.

Upptäck det nya moduluppbyggda produktsystemet från NORD DRIVESYSTEMS 


NORDAC FLEX SK 205E – Flexibel för hantering och positionering
Tack vare de mångsidiga funktionerna och direktmonteringen på drivenheten eller i närheten av den, är NORDAC FLEX frekvensomvandlaren speciellt lämpad för positionering eller för förflyttnings- och rotationsuppgifter i hanteringsapplikationer.

NORDAC FLEX Omvandlar

NORDAC FLEX Omvandlarna är monterade direkt på motorn eller i närheten av den. Det betyder korta motor- och givarkablar, samt minimal kabellängd till applikationens sensorer och ställdon, eftersom de kan anslutas direkt till omvandlaren. Installationstopologin förutsätter linjär matning av nätspänning, 24 V styrspänning och ett fältbussystem/Industrial Ethernet. Med NORDAC FLEX SK 205E, är det tack vare hög överlast och de tillgängliga bromsresistorerna, möjligt att realisera rörelser med korta start- och stopptider respektive cyklisk drift. Även drift av extremt energieffektiva synkronmotorer är möjligt, liksom också användning av bromsmotorer med givaråterkoppling, exempelvis i positionsstyrda hanteringssystem. Även vertikala rörelser, t.ex. lyftsystem – som kan ha högt ställda krav när det gäller prestanda och lyftkapacitet – kan verkställas i samma system. Alla kraft- och kommunikationsanslutningar kan som tillval erhållas som plug-in versioner. Tillvalen, så som funktionell säkerhet med hjälp av PROFIsafe, kompletterar paketet och gör NORDAC FLEX SK 205E till en flexibel tusenkonstnär i detta marknadssegment.

Styr upp till fyra synkroniserade axlar

Med hjälp av intern PLC och POSICON-styrenheten, för relativ och absolut positionering, kan NORDAC FLEX synkronisera flera NORD drivenheter i en master-slave konfiguration. De integrerade POSICON funktionerna gör att omvandlaren kan fastställa master-drivenhetens aktuella position och överföra den till de följande slave-axlarna som referens. Därför kan funktioner som synkroniserade rörelser och "flygande såg" verkställas snabbt och exakt. Upp till tre slave-omvandlare kan styras av en master-omvandlare. En överordnad styrenhet är inte nödvändigt. NORD drivenheterna säkerställer självständigt en friktionsfri drift i en mängd olika hanterings- och positioneringsapplikationer.


NORDAC FLEX – Verkliga multitalenter för transportörteknik
NORDAC FLEX SK 205E serien har bland annat utvecklats för användning i bagagetransportsystem på flygplatser eller transportörsystem i paketdistributionscentraler. Den kompakta, flexibla och energieffektiva frekvensomvandlaren erbjuder ett brett effektområde upp till 22 kW och möjliggör energibesparing, speciellt vid drift under delbelastning.

Omvandlaren kan användas för att styra standard-synkronmotorer, synkronmotorer med förbättrad verkningsgrad och bromsmotorer. Den kan installeras i närheten av eller på själva motorn. Ström- och datakablar kan anslutas med stickkontakter. Det decentraliserade systemet möjliggör korta motor- och givarkablar samt korta anslutningsledningar till sensorerna. Exempelvis för positionsstyrda transportsystem kan givaråterkoppling integreras. Eftersom NORDAC FLEX SK 205E har en hög överbelastningskapacitet, är också dynamiska rörelser med korta start- och stopptider resp. sekventiell drift möjligt. Den integrerade POSICON styrningen möjliggör hög precision i synkroniserings- och positioneringsapplikationer.

Tillvalsmoduler och utvidgningar

För enkel integration i styrsystem kan NORDAC FLEX med hjälp av tillvalsmoduler enkelt utvidgas för kommunikation med vanliga fältbussystem och Industrial Ethernet -varianter som Profinet, EtherCAT, EtherNet IP och POWERLINK. Den funktionella säkerheten kan verkställas via STO. PROFIsafe expansionen möjliggör dessutom STO-styrning över Industrial Ethernet med tilläggsfunktioner såsom Safe Direction eller Safe Limited Speed.

Givare och gränssnitt

Drivenhetsrelaterade sensorer kan läsas in över digitala ingångar och antingen utvärderas autonomt, eller rapportera till den överordnade styrenheten via bus. För dynamisk varvtalsreglering eller positionering kan de digitala ingångarna med POSICON standardfunktionerna också läsa in signalerna från rotationsgivare. Absolutvärdesgivare gör referenskörningar överflödiga. Givarna kan med hjälp av det CANopen-baserade systembussgränssnittet utvärderas av omvandlaren. Med detta gränssnitt kan flera drivenheter enkelt synkroniseras med varandra och fungera som ett master-slave system.

Diagnostik och parametersättning

Externa manöverdon, såsom signallampor, kan styras över omvandlarens digitala utgång. Med NORDCON APP, tillhandahåller NORD ett diagnosverktyg som kan kommunicera trådlöst med omvandlaren via Bluetooth. För ändamålet installeras en bluetooth-modul över det seriella gränssnittet. Alternativt kan styrboxar med numerisk- eller textdisplay på tolv språk, som möjliggör diagnostik, parametersättning och styrning av frekvensomvandlaren, anslutas.

Med den kostnadsfria NORDCON programvarulösningen för PC eller laptop, går NORD ett steg längre. Förutom de vanliga diagnostik- och styrfunktionerna, erbjuder verktyget också enkel hantering av projektdata samt programmering av den integrerade PLC:n, som självständigt styr drivenhetsrelaterade funktioner.


Emotron frekvensomriktare används för många olika behov i stort tyskt kvarnbygge
När Friessinger Muehle i Bad Wimpfen bestämde sig för att bygga en helt ny kvarnbyggnad stod Emotrons stora produktportfölj med frekvensomriktare för en stor del av drivtekniken.

Många olika frekvensomriktare och mjukstartare behövdes. Användingsområdena var många och inkluderade bland annat materialhissar, fläktar, kvarnar, blandare, doseringsenheter, pelletspressar, skruvtransportörer och andra transportband.


VLT Refrigeration Drive nu tillgänglig med Modbus TCP
VLT® Refrigeration Drive FC 103 kan nu anslutas till enheter som kommunicerar med Modbus TCP.

Tack vare denna extra anslutningskapacitet och de innovativa funktionerna för kylningsapplikationer integrerar VLT® Refrigeration Drive FC 103 många funktioner som krävs i Industri 4.0. Utöver funktionellt datautbyte är FC 103 också tillgängligt med tillstånds- och belastningsbaserad övervakning.

FC 103 kan fortfarande kommunicera med Danfoss Adap-Kool® -system i LONWorks och även med PROFINET- och Profibus-överföringsnät.

Identifiera systemavvikelser

Frekvensomriktaren kan identifiera systemavvikelser innan de blir kritiska. Till exempel registrerar den om lagret på en kompressor börjar bli slitet, eller om motorn förlorar isolering. Detta ger viktiga fördelar: du maximerar drifttiden tack vare schemalagda servicebesök - med betydliga ekonomiska fördelar som ett resultat av detta.


Cookie-inställningar